Europees Parlement raakt het eens over hervorming transportsector

De arbeidsomstandigheden van de Europese vrachtwagenchauffeurs moeten grondig worden verbeterd. Dat heeft het Europees Parlement beslist. Het veelbesproken mobiliteitspakket geraakte er na een ware procedureslag eindelijk goedgekeurd. Een snel akkoord met de lidstaten is haalbaar, maar wordt niet gemakkelijk vóór de verkiezingen van eind mei.

De vaak schrijnende omstandigheden waarin vrachtwagenchauffeurs moeten werken - vooral zij die internationale transporten uitvoeren - zijn genoegzaam bekend. Europa werkt daarom al jaren aan een pakket van nieuwe wetgeving dat ingrijpt op de rij- en rusttijden, de regels rond detachering en de toegang tot cabotage, waarbij buitenlandse chauffeurs tijdelijk binnenlandse transporten voor hun rekening nemen.

Het Europees Parlement is er eindelijk in geslaagd het mobiliteitspakket goed te keuren. Vorige week werd het dossier nog terug naar de bevoegde commissie verwezen omdat de vele honderden amendementen die waren ingediend een vlotte stemming onmogelijk maakten. Nu geraakte de wetgeving dus wel door de plenaire vergadering. Er is onder meer beslist dat vrachtwagenchauffeurs hun weekendrust niet meer langs de kant van de weg of op erbarmelijke parkings mogen doorbrengen.

"Elke rustperiode van 45 uur of meer moet thuis of in een hotel dat de werkgever betaalt doorgebracht worden. Rustperiodes van 21 uur of meer moeten thuis, in een hotel of op een gecertifieerde, beveiligde parking doorgebracht worden", legt SP.A-parlementslid Kathleen Van Brempt uit. Grote parkings moeten met voldoende toiletten, douches, kookfaciliteiten en andere voorzieningen uitgerust worden.

"Dit is goed voor de chauffeurs, maar breekt ook het businessmodel van de postbusbedrijven", meent Van Brempt. Zo worden chauffeurs én de vrachtwagens zelf verplicht om elke maand terug naar huis te keren en moeten slimme, digitale tachografen het quasi onmogelijk maken dat chauffeurs maandenlang aan één stuk rond blijven rijden. Alle nieuwe én bestaande trucks zullen er tegen 2024 mee uitgerust moeten zijn.   De Belgische Transportbod (BTB-ABVV) is tevreden dat de regels rond de eigenlijke rij- en rusttijden ongewijzigd zijn gebleven, "wat een echte overwinning is voor chauffeurs en vakbonden".

Cabotage

Wat de cabotage betreft, is beslist dat buitenlandse chauffeurs niet langer dan drie dagen aan een stuk binnenlandse transporten zullen mogen uitvoeren. Om "systematische cabotage" te vermijden, zullen de gebruikte vrachtwagens zich tussen twee cabotageopdrachten door minstens 60 uur in hun thuisland moeten bevinden.

"Erg belangrijk is ook dat de detacheringsregels nu zullen worden toegepast op dergelijke cabotageritten", zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V). "In de praktijk betekent dit dat, als een buitenlandse chauffeur in ons land binnenlandse ritten uitvoert, niet alleen zijn minimumloon het Belgische moet zijn maar dat ook alle andere Belgische arbeidsvoorwaarden van toepassing worden." Hij noemt het "een stap vooruit naar eerlijker concurrentie in de transportsector".

Postbusondernemingen zullen ook rechtstreeks aangepakt worden met extra controles. Op het officiële adres van een onderneming zal ook een bepaald niveau van activiteit moeten worden uitgevoerd en zullen voldoende papieren, personeelsleden en kapitaal aanwezig moeten zijn. "De Europese regels zullen ook niet meer ontweken kunnen worden door meer bestelbusjes in te zetten", zegt Vandenkendelaeres partijgenoot bij CD&V Ivo Belet. "Om de mazen in het net te dichten, worden bestelbusjes voortaan aan dezelfde regels onderworpen. Deze maatregelen zijn cruciaal om de sociale dumping op onze wegen eindelijk een halt toe te roepen."

De nieuwe regels voor de transportsector liggen nog niet definitief vast, want het parlement moet er nog een compromis over vinden met de Raad (de EU-lidstaten). De standpunten van de twee wetgevende instellingen liggen niet zo ver uiteen, maar volgens betrokkenen is de kans reëel dat het dossier over de verkiezingen wordt getild. Deze maand nog een institutioneel akkoord vinden, is namelijk "zeer optimistisch", luidt het in de wandelgangen van het parlement.

Meest gelezen