Video player inladen...

Extra rechters voor drugszaken bij Antwerps hof van beroep

Het hof van beroep in Antwerpen maakt drie rechters vrij om drugszaken te beoordelen. Ze zullen zich niet alleen bezighouden met Antwerpse cocaïnedossiers, maar ook met drugslaboratoria uit Limburg.

"De achterstand in het aantal strafzaken is de voorbije jaren sterk toegenomen", zegt Rob Hobin, die gisteren de eed aflegde als nieuwe eerste voorzitter van het Antwerpse hof van beroep. "Tot 2016 hadden we voortdurend ongeveer 850 zaken in behandeling. Maar toen hebben we een kamer voor strafzaken moeten sluiten door personeelsgebrek. Daardoor hadden we eind vorig jaar ongeveer 1150 zaken die nog behandeld moesten worden. Een serieuze stijging dus. Veertig procent van die zaken zijn drugsdossiers. Dan gaat het niet alleen over de bekende drugsproblematiek in Antwerpen, maar ook over de vele cannabisplantages en laboratoria voor synthetische drugs in Limburg. Ons hof van beroep is namelijk ook bevoegd voor Limburg."

Daarom grijpt de nieuwe eerste voorzitter nu in: "Vanaf september komt er een extra kamer bij die drugszaken zal behandelen. Daardoor zullen we elke week vier zittingen over drugs kunnen houden. Maar we zitten natuurlijk nog altijd met dat personeelstekort. We gaan die extra drugskamer dus moeten compenseren door veel meer burgerlijke zaken, zoals bouwovertredingen en echtscheidingszaken, te laten behandelen door één enkele rechter, in plaats van door drie rechters. Zo maken we mensen vrij." 

Hobin is er principieel geen grote voorstander van om dossiers door een enkele rechter te laten behandelen: "Het is toch altijd beter om een zaak door drie rechters samen te laten bekijken, zo sluit je uit dat rechtspraak te veel afhankelijk wordt van de subjectieve blik van één persoon. Maar we geven nu voorrang aan de strafzaken. Op die manier zal de achterstand niet verder oplopen."

Minder verplaatsingen vanuit Limburg naar Antwerpen

De nieuwe eerste voorzitter heeft nog meer plannen. "We willen familiezaken waarin minderjarigen betrokken zijn, zoals echtscheidingszaken, eenvoudiger maken voor inwoners van Limburg. Als er iemand in zo'n zaak beroep aantekent, moet die nu de verplaatsing maken naar Antwerpen. Dat betekent dat kinderen van soms 12, 13 jaar oud op woensdagmiddag urenlang onderweg zijn. Vaak zitten ze met één van beide ouders samen in de auto, wat bij de andere ouder een vreemde indruk kan geven. Daarom gaan we zulke zittingen voortaan ook in Hasselt houden, om die verplaatsingen te beperken."

Daarnaast wil Hobin blijven inzetten op het systeem met videoconferentie, dat intussen 10 jaar bestaat bij het hof van beroep. Bij zulke zaken zitten de magistraten in Antwerpen, maar de advocaten en hun cliënten zitten in Hasselt. Via een videoverbinding worden de pleidooien gehouden. Dat systeem wordt behouden, en het wordt uitgebreid: in de toekomst zal het ook mogelijk worden dat één advocaat in Antwerpen zit en de tegenpartij in Hasselt.

Bekijk de reactie van Hobin uit "Het Journaal" hier:

Video player inladen...

Meest gelezen