Premier Michel: "Lijst grondwetsartikels die voor herziening vatbaar worden verklaard, is communautaire waanzin"

Premier Michel wil koste wat het kost een staatshervorming voorkomen na de verkiezingen. In een tweet noemt de eerste minister dat "communautaire waanzin". De bevoegde Kamercommissie keurde dinsdag een lijst met artikels goed uit de Grondwet die herzien zouden kunnen worden na de verkiezingen. Maar Michel zegt dat hij zich "vanuit de regering" zal blijven verzetten.

Om de grondwet te kunnen veranderen moeten bepaalde artikels voor de verkiezingen "voor herziening vatbaar verklaard" worden. Dat moet gebeuren op drie niveaus: in de Kamer, in de Senaat en door de regering.

Dinsdag keurde een commissie in de Kamer een lijst met artikelen uit de grondwet goed die na de verkiezingen voor herziening vatbaar zouden moeten zijn. Als die ook wordt goedgekeurd door het parlement is stap één genomen.

Maar het ziet er niet naar uit dat premier Michel ook van plan is om in de regering die lijst met artikels goed te keuren.

De premier zou vooral problemen hebben met artikel 1 uit de grondwet: "België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten." Dat artikel openstellen maakt een staatshervorming mogelijk.

In de omgeving van de premier is het volgende te horen: "We gaan geen lijst stemmen die zal leiden tot communautaire handelingen, we gaan het land niet vijf jaar blokkeren."

We gaan het land niet vijf jaar blokkeren.

MR wilde dat artikel niet mee laten openstellen voor herziening, maar het MR-Kamerlid dat in de commissie zit, was te laat om mee te stemmen, daardoor kon artikel 1 uit de grondwet toch mee op de lijst komen.

Als de lijst met artikels niet wordt goedgekeurd door de regering, is een staatshervorming niet mogelijk.

De Croo: consensus Kamer niet zomaar naast ons neerleggen

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) wil de deur naar een staatshervorming niet sluiten. "Er is een consensus in de Kamer, dat kunnen we niet zomaar naast ons neerleggen", zegt De Croo. "Zeker gezien het feit dat wij een regering in lopende zaken zijn."

Kris Peeters (CD&V) reageert afwachtend. "De plenaire Kamer moet de lijst nog goedkeuren en daarna moet die lijst ook nog naar de Senaat. Als dat gebeurd is, zullen wij als regering met al die kennis een beslissing nemen."

N-VA-fractievoorzitter De Roover ziet in de lijst grondwetartikels geen waanzin, echter wel in de uitspraken van Michel.    

Meest gelezen