Bouwgroep Willemen sleept Middelkerke voor rechter na stopzetten bouw casino, Dedecker spreekt over "wanhoopspoging"

Bouwgroep Willemen onderneemt juridische stappen tegen de gemeente Middelkerke, na de beslissing van het gemeentebestuur om de geplande bouw van het casino stop te zetten. Vorige week liet burgemeester Jean-Marie Dedecker aan VRT NWS weten dat ze een nieuwe procedure zouden opstarten. Vanavond noemt Dedecker de rechtszaak "een wanhoopspoging".

Vorige week meldde de kustgemeente dat ze de procedure voor de realisatie van het nieuwe casino heeft beëindigd. Middelkerke haalde onder meer gebreken aan bij de uitvoering en bij de gunning van het project. Het dossier kwam uitvoerig aan bod in "Pano". Huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker toonde zich de voorbije legislatuur kritisch tegenover de gunningsprocedure die uiteindelijk werd toegekend aan de Groep Willemen.

Maar de bouwgroep laat het daar niet bij en kondigt juridische stappen aan, via dochteronderneming Testerep, tegen de eenzijdige beslissing om de overeenkomst stop te zetten. Het bedrijf ontkent dat het een gebrekkige uitvoering kan worden verweten.

Willemen vraagt een schadevergoeding, niet alleen voor de al gedragen kosten maar ook voor de reputatieschade. Een bedrag werd niet vrijgegeven, maar bij het bedrijf klinkt het dat men mikt op "miljoenen euro's".

Het kan niet zijn dat een rechtsgeldige overeenkomst (...) eenzijdig wordt stopgezet

De groep noemt de manier van handelen van de West-Vlaamse gemeente een "aanfluiting" van de rechtszekerheid. "Het kan niet zijn dat een rechtsgeldige overeenkomst tussen een overheid en een privéonderneming, die er gekomen is op vraag van de overheid, eenzijdig wordt stopgezet louter op basis van het feit dat een nieuwe bestuursploeg niet achter de esthetische en functionele invulling van een eerder democratisch gegund project staat", klinkt het.

"Wanhoopspoging"

Burgemeester Dedecker is niet onder de indruk van de juridische dreigementen van de bouwonderneming. "Ze mogen juridische stappen ondernemen, dat schrikt ons niet af", zegt hij in een reactie. "Wij doen gewoon voort. Ik zie dit als een wanhoopspoging om hun imago nog wat te redden."

Ik zie dit als een wanhoopspoging om hun imago nog wat te redden

Jean-Marie Dedecker, burgemeester Middelkerke

Ondertussen heeft het Middelkerkse gemeentebestuur al plannen gemaakt om komende zomer op de site voorlopig een reuzenrad te plaatsen. De attractie zou moeten toegankelijk zijn vanaf 7 juni, net voor het jaarlijkse Bierweekend in de kustgemeente.

Waar ging de discussie ook weer over?

Even terugspoelen: het contract voor de bouw van het casino van Middelkerke wordt in 2016 - de gemeente heeft dan nog Janna Rommel-Opstaele (Open VLD) als burgemeester - gegund aan een consortium van gokbedrijf Napoleon Games, aannemer Willemen en uitbater C-Hotels. 

Het bouwproject, in het ontwerp van het winnende consortium een grote glazen boog op de zeedijk van Middelkerke, kost zowat 30 miljoen euro. Maar die aanbestedingsprocedure oogst al snel veel discussie, zo blijkt onder meer uit een reportage van ons magazine "Pano"

De tegenkandidaat, Groep Versluys, krijgt in 2016 gelijk van de Raad van State en de aanbesteding moet worden overgedaan. Maar bij de nieuwe procedure worden Groep Versluys en een derde kandidaat, Infiniti, onmiddellijk uitgesloten. Opnieuw wint dus het consortium rond Napoleon Games.

Lees verder onder de foto van het vorige en intussen afgebroken casino:

VRT

Er wordt een klacht ingediend bij het gerecht. Er zijn vraagtekens bij de expertise van de jury die over de aanbesteding moest beslissen, bij de referenties die de kandidaten moeten voorleggen en bij het opvallend lage bedrag dat Napoleon Games betaalt om het casino te mogen uitbaten en om de grond te huren.

De tegenkandidaten krijgen de steun van de oppositie: de LDD van Jean-Marie Dedecker, de N-VA en het Progressief Kartel. Zij spreken van gesjoemel en stellen zich ook grote vragen bij het winnende ontwerp. 

Dedecker herhaalt die twijfels eind maart nog eens. "Er waren mooie projecten ingediend, men heeft ze gewoon op onrechtvaardige basis uitgesloten. Ik vond die andere projecten mooi en utilitair. Dat vond ik niet van het huidige project: er zijn geen grote zalen in, je kan er geen evenementen in doen. Je zet ook geen serre op de zeedijk. Een glazen gebouw op de zeedijk, dat is uitnodigen tot zandstralen. Een opening van 13 meter hoog op de zeedijk, dat is een windtunnel. Je kon met dat gebouw niks doen."

Meest gelezen