Damslootmeer in Destelbergen moet blijven

Het Damslootmeer in Destelbergen mag niet worden dichtgemaakt. Dat heeft de provincie Oost-Vlaanderen beslist.

De firma Aertssen had in december een vergunningsaanvraag ingediend om tijdelijk aarde te stockeren in het Damslootmeer in Destelbergen. De firma uit Stabroek, een wereldspeler in grondverzet, wou er in praktijk 750.000 kubieke meter of een miljoen ton grond dumpen in het meer en op de oevers. En dat gedurende 10 tot 15 jaar. Dat zou betekenen dat er 60.000 tientonners zouden aan- en afrijden door de dorpskern van Heusden.

Protest

De bouwaanvraag leidde tot een storm van protest bij de buurtbewoners. Er werd een affichecampagne gelanceerd en er werden ruim 1.800 bezwaarschriften ingediend. En nu is de vergunning dus officieel geweigerd door de Oost-Vlaamse deputatie. Dat gebeurde op basis van de impact op het milieu en de waterhuishouding. "Het dossier van de aanvrager doorstond de natuurtoets niet en zou een aanslag betekenen op de mobiliteit in de gemeente”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert, die bevoegd is voor de toekenning van vergunningen.

Negatief advies

De provincie volgt met de beslissing het negatief advies van de gemeente Destelbergen. Daarnaast waren er ook heel wat overheidsinstanties die negatief advies gaven: Ruimte en Milieu, OVAM, VMM, ANB en de Oost-Vlaamse provinciale deskundigen Integraal Waterbeleid, Ecologie, Milieu en Stedenbouw/Ruimtelijke Ordening. 

Toch blijft het voor de burgers afwachten wat Aertssen gaat doen. Want de firma heeft dertig dagen de tijd om in beroep te gaan. Buurtbewoonster Kristel: "Laat ons hopen en ervoor strijden dat het een negatief advies blijft!"

 

Meest gelezen