This content is subject to copyright.

Na 30 jaar begint proces van ex-atlete tegen BOIC: "Het is een hele kruistocht geweest"

De burgerlijke rechtbank van Brussel heeft zich vanmorgen gebogen over de eis van voormalig marathonloopster Ria Van Landeghem tegen het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). De ex-atlete eist een schadevergoeding omdat ze in 1988 onterecht naar huis werd gestuurd aan de vooravond van de start van de Olympische Spelen na een positieve dopingcontrole, waarvan het resultaat achteraf niet correct bleek te zijn. 

Van Landeghem werd in september 1988 in Seoel vlak voor aanvang van de Olympische Spelen onderworpen aan een preventieve dopingcontrole. “Die controle kwam er op vraag van het BOIC en werd uitgevoerd in het lab, wat zeer uitzonderlijk is, omdat de kans op besmetting dan groot is”, zegt haar advocaat Kristof De Saedeleer. Zowel het A- als het B-staal bleken positief, waarop Van Landeghem de Spelen moest verlaten en voor twee jaar geschorst werd. De marathonloopster ontkende de dopinginname en werd enkele maanden later vrijgesproken voor de Beroepscommissie van de Vlaamse Atletiekliga op basis van procedurefouten. 

“Maar het stigma van dopingzondaar is blijven hangen, 28 jaar lang”, vervolgt meester De Saedeleer. “Ze heeft blijvende reputatieschade opgelopen en is destijds ook al haar subsidies en sponsorcontracten kwijtgespeeld. De precieze materiële en morele schade is moeilijk in te schatten en daarom vragen we een voorlopige schadevergoeding van 25.000 euro en de aanstelling van een financieel expert om alles te begroten.”

"Geen bewuste strategie om haar zwart te maken"

Volgens Van Landeghem zijn het BOIC en oud-voorzitter Jacques Rogge haar blijven afschilderen als dopingzondaar, ondanks de vrijspraak die ze daarvoor kreeg. In 2016 en 2017 voerde de ex-marathonloopster een reeks gesprekken met het BOIC waaruit ook excuses voortvloeiden voor haar onterechte uitsluiting in 1988. “Het doel van die gesprekken was om de hele zaak definitief af te sluiten”, pleitte meester Sébastien Ledure, advocaat van het BOIC. “Iedereen was tevreden na die excuses, maar blijkbaar hadden niet alle partijen dezelfde intenties. Mevrouw Van Landeghem heeft toen nochtans verklaard dat het eerherstel afdoende was. Dit proces doet teniet wat er in 2016 en 2017 is gebeurd.”

Volgens de raadsman van het BOIC is de zaak inmiddels verjaard, maar gaat het ook inhoudelijk om een zwak juridisch dossier. “Ik zie niet in hoe het BOIC in de fout is gegaan. Met die dopingtest was van alles mis, dat staat buiten kijf. Maar dat lab viel niet onder het BOIC. De schorsing gebeurde op basis van die resultaten, die foutief waren, maar dat wist het BOIC toen niet. Haar schorsing heeft ook geen impact gehad, want ze heeft nadien nog deelgenomen aan verschillende wedstrijden. Dat het BOIC haar is blijven beschuldigen, klopt niet. Het BOIC heeft als taak de sport te promoten en is er vóór atleten, niet tégen. Er is geen kruistocht of bewuste strategie geweest om mevrouw Van Landeghem zwart te maken.”

De rechtbank zal op 3 mei uitspraak doen. “Ik vertrouw er op dat ik gelijk krijg”, reageerde Ria Van Landeghem na afloop van de zitting. Velen vragen zich misschien af waarom we nu pas naar de rechtbank zijn getrokken, maar je moet eerst bewijzen hebben. Destijds was er nog geen internet en vele documenten zijn pas de laatste jaren naar boven gekomen. Het is al een hele kruistocht geweest.”

Meest gelezen