Wie telt dit weekend mussen?

Wie dit weekend een mus ziet of hoort kan dit melden aan Vogelbescherming Vlaanderen. Het is volop het broedseizoen. Dat is hét moment dat vooral de mannetjes van zich laten horen. Ook wie geen mus spot, kan dat melden. Elke informatie is welkom, zo luidt het.

Mussen. Wie een terrasje doet in het zuiden ziet ze nog vaak scharrelen rond de tafeltjes op zoek naar kruimels. Maar bij ons worden ze zeldzamer, zowel in de steden als op het platteland. Nochtans zijn het vogels die van oudsher dicht bij de mens leven, altijd klaar om een graantje mee te pikken.

Daarom zijn de tellingen zo belangrijk, zegt Inge Buntinx van Vogelbescherming Vlaanderen. "De mus is eigenlijk de graadmeter van hoe mensen omspringen met het leefgebied van de vogels." Met andere woorden: is er struikgewas, zijn er voldoende kruinen, groeit er klimop, zijn er hagen met bessen, al die kleine stukjes natuur kunnen het verschil maken.

"In de stad zien we vaak meer verharding en minder inheemse soorten planten, struiken of bomen. Soms is dat omdat ze minder bladeren hebben en die geven juist beschutting voor de huismus."

Ook op het platteland zijn er minder mussen. Dat heeft onder meer te maken met het verdwijnen van open stallen.  Het is allemaal wat netter geworden. Daardoor kunnen de opportunistische mussen minder gemakkelijk aan voedsel geraken.

"Jaarlijks hebben we om en bij de 3.500 tellers die ons een beeld geven van het mussenbestand. Daarom is het ook belangrijk dat wie geen mussen ziet of hoort dat ook meldt. Op die manier krijgen we een juister beeld van de verspreiding van de mus en waar het leefgebied van de bescheiden Passer domesticus onder druk staat.

Nog een tip voor wie wil weten hoe een mus tsjielpt, op deze link kan je de typische 'tsjiep' horen, zonder 'l'.

Meest gelezen