Archiefbeeld ter illustratie: het transitiehuis biedt een iets "vriendelijkere" omgeving aan gevangenen op het einde van hun straf.

Eerste "transitiehuis" voor gedetineerden komt in Mechelen

In september opent in Mechelen het eerste transitiehuis. Gedetineerden die daarvoor specifiek geselecteerd worden, kunnen het laatste deel van hun straf doorbrengen in zo'n transitiehuis. Dat moet hen beter voorbereiden op het leven na hun straf.

Eind 2016 keurde de regering al het masterplan gevangenissen en internering goed. In dat plan wordt onder meer gefocust op de terugkeer en het opnieuw kunnen functioneren van gedetineerden in de maatschappij. Een transitiehuis zou daarbij kunnen helpen: daarin worden gedetineerden in een iets "vriendelijkere" omgeving dan een gevangenis voorbereid op dat leven na hun straf.

In Mechelen zal nu voor het eerst geëxperimenteerd worden met zo'n transitiehuis. G4S Care en Exodus Nederland zullen dat op poten zetten in twee naast elkaar gelegen huizen met in totaal 15 plaatsen. Voor het project is een budget van 900.000 euro voorzien.

Het gaat nog om een proefproject. Ook in Wallonië moet nog zo'n test volgen. Als die projecten succesvol blijken, zullen er wellicht in het hele land nog meer van zulke transitiehuizen worden geopend.

Meest gelezen