13,5 miljoen euro extra voor meer zorg aan huis

De Vlaamse regering investeert in 2019 ruim 13,5 miljoen euro bijkomend in de gezinszorg. Hiermee wil Vlaanderen  meer mensen in de eigen, vertrouwde omgeving de nodige ondersteuning bieden.  Met deze middelen worden 411.542 extra uren zorg bij de cliënten thuis gefinancierd. Zo wordt tegemoet gekomen aan de wens van de Vlaming om zo lang als mogelijk in de thuisomgeving zorg te krijgen. Dat heeft minister Vandeurzen aangekondigd in een persmededeling.

 

De vergrijzing van de bevolking en de vermaatschappelijking van zorg zorgen ervoor dat een toename van het aantal uren gezinszorg nodig is. Zo ondersteunt gezinszorg naast oudere personen met een zorg- en ondersteuningsnood ook personen met psychische problemen, personen met een handicap en jonge gezinnen.

Gezinszorg maakt het mogelijk om met een zorg- en ondersteuningsnood langer thuis te blijven wonen. Dankzij deze uitbreiding groeit het totale urenpakket tot 18.062.732 uren zorg aan huis.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De stijging van het aanbod in de gezinszorg (thuiszorg) is noodzakelijk om aan de toenemende vraag naar kwalitatieve zorg en ondersteuning in de eigen woonomgeving te kunnen voldoen.”

Meest gelezen