Aantal geboortes in België voor zevende jaar op rij gedaald

In België waren er in 2017 119.102 geboortes. Dat is voor het zevende jaar op rij een daling, meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau. Ons land zit daarmee net boven het Europese gemiddelde. Moeders krijgen ook almaar later hun kinderen.

Voor het zevende jaar op rij is er een daling van het aantal kinderen dat in België geboren wordt: het waren er volgens de laatst beschikbare cijfers (2016 en 2017) welgeteld 119.102. In 2010 waren er in ons land nog 129.173 geboortes, in 2016 waren het er 121.161.

In 2016 kreeg een vrouw gemiddeld 1,68 kinderen, het jaar daarop nog 1,64. Daarmee komt de Belgische vruchtbaarheid nog net uit boven het Europese gemiddelde van 1,59 kinderen per vrouw (cijfers voor de de EU28). Zitten boven dat gemiddelde: Frankrijk (1,90), Zweden (1,78), Ierland (1,78), Denemarken (1,75) en het Verenigd Koninkrijk (1,74).

Als we kijken naar de gewesten, dan ligt de vruchtbaarheid in het Brussels Gewest hoger. Dat komt omdat daar meer vrouwen met een buitenlandse nationaliteit kinderen krijgen. Niet-Belgische vrouwen zijn goed voor 52 procent van de geboortes in het Brussels Gewest. In Vlaanderen en Wallonië ligt dat aandeel respectievelijk op 21,6 en 18,2 procent.

De gemiddelde leeftijd van moeders bij de geboorte van hun kind blijft stijgen. Wie voor de eerste keer moeder wordt, deed dat in 2016 op 28,9 jaar, in 1998 was dat 27,3 jaar. Nemen we alle kinderen in ogenschouw, dan stijgt die gemiddelde leeftijd van 29,1 jaar in 1998 tot 30,6 jaar in 2016.

Meest gelezen