Asielzoekers blijven langer in opvang en dat kost geld

Asielzoekers moeten alsmaar langer wachten op de beslissing of ze mogen blijven of niet. Zolang het antwoord op hun asielaanvraag uitblijft, krijgen ze opvang. Daar hangt een kost aan vast. Bovendien blijven ze zo ook langer dan normaal een plaats bezetten die niet vrijkomt voor een nieuwe asielzoeker en is er dus ook meer nood aan opvangplaatsen.

In 2017 duurde het één tot anderhalve maand tot Dienst Vreemdelingenzaken klaar was om een asielaanvraag door te sturen naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). In 2018 liep dat op tot 3 maanden, intussen is het al 4 maanden.

Pas dan kan het commissariaat beginnen aan de beoordeling van de asielaanvraag. De asielzoeker krijgt een uitnodiging en wordt door een medewerker uitgebreid ondervraagd. Daarna wordt onderzocht of de verklaringen kloppen en de persoon nood heeft aan bescherming.

Zolang de procedure loopt, krijgt de asielzoeker een opvangplaats. Als de asielzoeker langer in de opvang moet wachten, dan kost dat dus meer geld. Minister van Asiel en Migratie De Block antwoordde op een vraag van SP.a dat die meerkost eind 2018 al 27 miljoen euro was. 

"Voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Francken heeft personeel laten afvloeien bij de asieldiensten en zwaar gesnoeid in de opvangplaatsen", zegt SP.a-kamerlid Monica De Coninck. "Toen er in het najaar van 2018 weer meer asielzoekers naar ons land kwamen, zorgde dat meteen voor problemen"

Het heeft weinig zin om te besparen op personeel als er dan een nog grotere kost komt door de langere opvangtijd. Meer personeel in dienst houden of weer aanwerven was veel efficiënter geweest.

SP.a-kamerlid Monica De Coninck

Intussen heeft minister van Asiel en Migratie De Block in februari extra budget gekregen voor nieuw personeel. De aanwervingen zijn volop bezig.

Meest gelezen