Zeldzame boommarter gespot in Zoniënwoud

In het Brusselse Zoniënwoud is afgelopen maand een boommarter gespot. Op 21 maart kon Natuurpunt unieke beelden maken van het diertje. De boommarter is in ons land met uitsterven bedreigd.

Patrick Huvenne van het Agentschap voor Natuur en Bos vertelt hoe uitzonderlijk de beelden van Natuurpunt zijn. "Twee jaar geleden hebben we een dode boommarter gevonden langs de Lorrainedreef in het Brussels Gewest. Een levende boommarter is echt zeer lang geleden. Want de diertjes leven zeer teruggetrokken. Ze zijn echt moeilijk te spotten." Overdag schuilen de dieren in bomen en boomholten en 's nachts gaan ze dan op zoek naar voedsel. 

Natuurpunt heeft camera's staan om de boommarter en de das waar te nemen. Het is niet duidelijk uit de beelden hoe oud het diertje is en of het gaat om een mannetje of een vrouwtje.

Maatregelen voor boommarter 

De voorbije jaren heeft het Agentschap voor Natuur en Bos heel wat maatregelen genomen om het Zoniënwoud opnieuw leefbaarder te maken voor de boommarter. "We hebben de bosstructuur en de bossamenstelling verbeterd. We hebben over de drukke verkeersassen ecoducten gebouwd. De boommarter heeft grote oppervlakten nodig. En we hebben gezorgd voor meer dood hout en zwaardere bomen om de biotoop van de marter te verbeteren." 

Ook de komende jaren zullen er nog extra maatregelen genomen worden om de boommarter bij ons te beschermen. "De boommarter blijft een zeldzame verschijning, maar het lijkt toch of het diertje aan een opmars bezig is in Vlaanderen. De ontsnipperingsmaatregelen werpen dus hun vruchten af" 

Boommarter gezien?

Heb je een boommarter gezien of vond je een dode marter langs de weg? Geef je waarnemingen dan door via de website waarnemingen of de website dieren onder de wielen.

Meest gelezen