Verzoeningsmis vervangt klassiek biechten in Haacht

Traditioneel is de paasvakantie een drukke tijd voor pastoors en priesters. Het is een christelijke traditie om de week voor Pasen te gaan biechten. Maar in Haacht merkte de pastoor dat die traditie geen volk meer trekt. Hij organiseert daarom in de plaats een verzoeningsviering.

Het is een traditie voor gelovigen om de week voor Pasen te gaan biechten bij de pastoor van de parochie. Maar er zijn nog weinig mensen die dat doen.

Verzoeningsviering

De pastoor van Haacht heeft daarom samen met diaken Jean Paul Pinxten een alternatief bedacht. Ze organiseren de dinsdag voor Pasen een verzoeningsviering die het klassieke biechten deels moet vervangen. "We bieden de mensen uit onze gemeenschappen de kans om samen te komen en te vieren dat onze God de mens telkens opnieuw kansen schenkt. We doen dit omdat het aantal persoonlijke biechten voor Pasen echt is afgenomen. We willen ons daarom samen voorbereiden als gemeenschap. De drempel is in groep veel lager."

Oude traditie 

Volgende week dinsdag vindt daarom in de Sint-Adriaankerk van Haacht dus een verzoeningsviering plaats. "Deze mis sluit trouwens aan bij een heel oude traditie uit de eerste eeuwen van het christendom. Toen kwamen mensen bewust samen voor Pasen om zich tot God te bekeren en om aan mekaar om vergeving te vragen", vertelt diaken Jean Paul Pinxten. "De persoonlijke biechten gebeuren ook steeds meer in bedevaartsoorden in plaats van in de parochies." 

Bidden en zingen 

Hoe ziet zo'n verzoeningsdienst er dan precies uit? "Deze dienst bestaat uit drie delen. In het eerste deel doen we Bijbelse lezingen en denken we na over hoe we hebben geprobeerd om goed te leven in de aanloop naar Pasen. In het tweede deel komen alle gelovigen naar voor om hun hand op de Bijbel te leggen of hun hand in het doopwater te steken. Zo willen gelovigen laten weten dat ze nog meer volgens de Bijbel willen leven. Tot slot bidden en zingen we samen en bedanken we onze God", aldus diaken Pinxten. "Op deze manier proberen we een brede groep mensen opnieuw mee te nemen in het verhaal van verzoening en bekering."