Vlaamse regering pompt ruim half miljard euro in rioleringsprojecten

De Vlaamse regering gaat dit jaar voor meer dan een half miljard euro investeren in rioleringsprojecten. Dat laat Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) weten. Het geld moet de riolerings- en waterzuiveringsgraad in Vlaanderen verder opkrikken, zodat meer afvalwater gezuiverd wordt.

Begin dit jaar bleek uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij dat 1 op de 8 Vlaamse huizen niet aangesloten is op de riolering, veelal op meer afgelegen plaatsen in landelijke gemeentes. Bij de meeste daarvan komt het afvalwater dan ook ongezuiverd in een gracht of beek terecht. Een probleem, want tegen 2027 eist Europa dat de Vlaamse beken en rivieren zuiver zijn.

"De voorbije twee decennia is het aantal inwoners waarvan het afvalwater wordt gezuiverd, verdubbeld. Toch blijven de uitdagingen op het vlak van riolering en waterzuivering groot", zegt minister Van den Heuvel. De Vlaamse overheid pompt daarom elk jaar een bedrag in rioleringsprojecten, voor 2019 gaat het om ruim een half miljard euro.

Net zoals vorig jaar gaat er 230 miljoen naar Aquafin, het bedrijf dat het huishoudelijke afvalwater in Vlaanderen zuivert. Daarnaast vloeit er ook nog eens 290 miljoen naar 184 gemeentelijke rioleringsprojecten. "Deze nieuwe investeringen gaan ertoe leiden dat de zuiveringsgraad verder stijgt", aldus minister Van den Heuvel. "We moeten de zuiveringsgraad naar meer dan 95 procent brengen. Op deze manier gaan we de Europese richtlijn halen."

Concreet gaat het geld naar bijkomende rioleringen, het verder aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels tussen regen- en afvalwater en naar individuele zuiveringsinstallaties voor verder afgelegen woningen, zodanig dat meer afvalwater naar zuiveringsinstallaties gaat. "Voor Aquafin gaat het om projecten die de volgende jaren kunnen gerealiseerd worden. En ook de gemeentelijke projecten zullen de volgende 3 à 4 jaar gerealiseerd worden", besluit de minister.

Om de Europese doelstellingen te halen, moet tussen nu en 2027 het afvalwater van een half miljoen Vlamingen bijkomend gezuiverd worden. Het prijskaartje van de aansluiting van een half miljoen Vlamingen komt op afgerond 4 miljard euro.