Gent verbiedt omvorming van appartement naar vakantiewoning

Het Gentse stadsbestuur laat niet langer toe dat u een appartement permanent omvormt tot vakantiewoning. Dat was eerder al het geval voor eengezinswoningen. Daarnaast heeft het bestuur een actieplan opgesteld voor informele logies. Die moeten vanaf nu ook voldoen aan de regels van het Vlaams logiesdecreet.

Ze maken foto's op de Sint-Michielsbrug, ze varen op de Leie en ze eten "little noses"... Toeristen zijn niet meer weg te slaan uit Gent. Het is een evidentie dat al die toeristen ook ergens moeten slapen, en daar speelt de Gentenaar graag op in. Ze bieden kamers, appartementen of volledige woningen aan als logies.

Woonmarkt aantrekkelijk houden

Dat is een interessant aanbod voor toeristen, maar tegelijk zorgt dat ervoor dat die huizen en appartementen niet meer worden gebruikt als woning. En laat net de woonmarkt een groot pijnpunt zijn voor Gent. Om wonen in de stad toch mogelijk en aantrekkelijk te houden, roept het stadsbestuur nu een vakantiewoningenstop in. 

Een woning of appartement permanent omvormen naar een vakantiewoning is nu dus niet meer mogelijk. Alleen Gentenaars die hun woning slechts "gedeeltelijk" of "tijdelijk" verhuren, kunnen dat blijven doen. Onder duidelijke voorwaarden, weliswaar.

Wat met informele logies?

De stad heeft ook vastgesteld dat informele logies vaak niet voldoen aan de regels van het Vlaams logiesdecreet. Daardoor voeren ze een oneerlijke concurrentiestrijd met de reguliere B&B's, hostels en hotels. En dat wil het stadsbestuur vermijden.

Daarom moeten nieuwere vormen van logies - denk maar aan AirBNB of CouchSurfing - voortaan aan dezelfde voorwaarden voldoen als het "traditionele" aanbod van toeristische logies. Dat wil zeggen dat u het voortaan moet melden bij Toerisme Vlaanderen wanneer u logies aanbiedt. U dient dan ook de nodige veiligheidsattesten te kunnen voorleggen, en u moet ook een lokale toeristentaks betalen.

Meest gelezen