Video player inladen...

"What now" met de brexit? EU-expert Rob Heirbaut geeft een antwoord op uw vragen

Het nieuwe uitstel van de brexit roept veel vragen op. We gaven jullie vandaag de mogelijkheid om jullie vragen toe te sturen. Onze EU-expert Rob Heirbaut probeert die hieronder kort te beantwoorden.

Hoe is het mogelijk dat dit blijft aanslepen?

Iedereen wil chaos vermijden, zowel de Britse Theresa May als de leiders van de 27 overige EU-lidstaten. May heeft vorig jaar een deal gesloten met de Europese Unie, maar ze krijgt die deal maar niet goedgekeurd door het Britse parlement, wat May ook probeert. Om May nog een kans te geven en chaos te vermijden, geeft de EU haar weer respijt.

Wordt het op den duur niet beter dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder akkoord? Waarom niet de korte pijn?

Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zonder een akkoord zou verlaten, het zogenoemde no deal-scenario, dreigt er van dag op dag chaos te ontstaan. Dat zou bijvoorbeeld grote problemen veroorzaken voor de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, omdat er geen handelsverdrag is.

Wij zullen invoerrechten moeten betalen op producten uit het Verenigd Koninkrijk en de Britten zullen invoerrechten moeten betalen op producten die ze vanuit Europa invoeren. Aan de grens (bijvoorbeeld in Zeebrugge) zullen controles moeten komen. Vrachtwagenfirma’s dreigen zonder de nodige vergunningen te vallen. Er zijn wel al enkele tijdelijke noodmaatregelen in gereedheid gebracht om het ergste leed de eerste maanden op te vangen.

Moeten de Britten eind mei deelnemen aan de Europese verkiezingen?

Die kans is groot, maar premier May hoopt dat toch te kunnen vermijden. "Dat zal dan een beetje vreemd zijn", geeft Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker toe, "maar regels zijn regels".

Tijdens haar persconferentie van afgelopen nacht benadrukte May echter dat ze nog altijd hoopt voor die verkiezingsdag uit de EU te kunnen stappen. En dat verkiezingen dus niet nodig zouden zijn.

Als de Britten niet deelnemen aan de verkiezingen en tegen 23 mei het uitstapakkoord niet hebben goedgekeurd, zullen ze op 1 juni de Europese Unie moeten verlaten.

Als de Britten toch nog deelnemen aan de Europese verkiezingen en er opnieuw Britse Europarlementsleden komen, kunnen ze dan geen zaken blokkeren totdat ze krijgen wat ze willen?

In het Europees Parlement zitten 73 Britten, op een totaal van 751. Ze behoren tot verschillende politieke fracties en stemmen vrijwel nooit allemaal op dezelfde manier. In het Europees Parlement volstaat meestal een gewone meerderheid van 376 stemmen om een wet goed te keuren of tegen te houden. Als ze de boel willen blokkeren, zullen ze dat niet alleen kunnen doen.

De eerste belangrijke beslissing waarover de Britten zullen kunnen meestemmen is die van de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Wellicht zal de sociaaldemocratische fractie (door de aanwezigheid van Labour-parlementsleden) groter zijn dan tot nu toe werd aangenomen, en zal die fractie dus een groter gewicht krijgen bij de keuze van wie Jean-Claude Juncker zal opvolgen als Commissievoorzitter.

Wat moeten de nieuw-verkozen Britse Europese parlementsleden doen na de Brexit in oktober? En wat gebeurt er met hun zetels als ze verdwijnen?

Indien het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, verdwijnen de 73 Britten uit het Europees Parlement. 46 zetels worden geschrapt, 27 zetels worden verdeeld over lidstaten die nu onderbedeeld zijn. Nederland krijgt er dan bijvoorbeeld 3 zetels bij, Frankrijk zelfs 5. Voor België verandert er niets. Die herverdeling is vorig jaar al afgesproken.

Video player inladen...

Bestaat de kans dat er na 31 oktober opnieuw uitstel gegeven wordt indien er nog altijd geen oplossing uit de bus komt?

Die kans bestaat zeker. De Europese regeringsleiders hebben niet gezegd dat dit de laatste keer is dat er uitstel gegeven wordt. Sommige Europese regeringsleiders (en Europees president Tusk) hopen dat de Britten uiteindelijk in de Europese Unie zullen blijven, en hun beslissing om te vertrekken zullen intrekken.

En tot slot nog twee heel praktische vragen:

Als ik producten in het Verenigd Koninkrijk wil kopen. Moet ik ze dan meteen laten factureren en betalen zodat er geen invoerrechten verschuldigd zijn mocht de levering na de brexit plaatsvinden?
Zulke zaken kan u nakijken op de website van de douane.

Ik ben een Belg en werk sinds februari in een restaurant in Manchester. Graag zou ik mijn kinderen uit België naar hier overbrengen. Kan dat nog of is het te laat?
Daarvoor belt u het best naar een speciale hulplijn die speciaal voor zulke vragen in het leven is geroepen: 00 800 6 7 8 9 10 11. Dit nummer is in alle Europese landen bereikbaar, dus vooralsnog ook in het Verenigd Koninkrijk.

Meest gelezen