Copyright: Sijmen Hendriks

Gebruik het boscompensatiefonds voor bomen in stadstuintjes

Boomverzorger Tom Deckmyn stelt voor om een deel van het boscompensatiefonds te laten gaan naar aanplant van nieuwe bomen in stadstuintjes, of in de maatregelen om bestaande, waardevolle bomen te behouden: "Het vervangen of onderhouden van een aangetaste boom is zeer duur". Hij richt het woord tot Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) die eerder deze week de werking van het boscompensatiefonds in vraag stelde.

opinie
Tom Deckmyn
Tom Deckmyn is professionele boomverzorger

Wie in Vlaanderen ontbost, is verplicht ofwel te compenseren door nieuwe bossen aan te leggen, ofwel een bijdrage te storten in het boscompensatiefonds. Met dat geld kan Vlaanderen vervolgens zelf de nodige inspanning doen om de ontbossing elders bij te passen. De compensatie voor de gekapte bossen werkt volgens Meuleman niet goed. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) spreekt dat tegen.

Beste mevr. Meuleman,

Dubbele gevoelens had ik bij het bericht vandaag in de media. Een zeer wrang gevoel toen ik te weten kwam hoeveel er ontbost wordt in Vlaanderen. Langs de andere kant ben ik zeer blij dat iemand dit op de agenda zet; dat bewijst dat er inhoudelijk met de materie wordt omgegaan en niet louter emotioneel.

Als boomverzorger ligt bij mij de nadruk op behoud van bestaande bomen, meestal bij particulieren, zeer vaak in stadstuintjes. Vaak een moeilijke opdracht: zeer veel mensen “zijn bomenliefhebber, maar die boom geeft enorm veel overlast”. Ik slaag er vaak in om mensen (en lastige buren) te overtuigen bomen te laten staan - zo draag ik mijn steentje bij aan een betere toekomst.

Als boomverzorger ligt bij mij de nadruk op behoud van bestaande bomen in stadstuintjes

Niet zelden stelt zich hierbij echter een budgettair probleem, waarover ik graag een voorstel tot oplossing formuleer. 

Ik maak het wel vaker mee dat bomen weg moeten of specifieke beheersmaatregelen nodig hebben om te kunnen worden behouden, omwille van grote risico’s die ze veroorzaken. 

Dit betekent vaak een grote rekening voor vele gezinnen die niet de nodige middelen hebben. Men heeft er bovendien niet voor gekozen om een aangetaste boom in de tuin te hebben; een boom die plots zeer kostelijk wordt.

Het compensatiefonds is een gigantische berg geld waar men niet op de beoogde manier vanaf geraakt

Volgende stap: indien de gemeente of stad het niet oplegt (wat nog al te vaak niet het geval is), probeer ik de mensen te overtuigen om een nieuwe boom in de plaats te zetten.

Dit is voor de gezinnen die het moeilijker hebben nog eens een extra kost, waardoor er van vervanging al te vaak geen sprake is.

Het compensatiefonds is een gigantische berg geld waar men niet op de beoogde manier vanaf geraakt. Kort door de bocht, maar zo is het wel.

Het beste tijdstip om een boom te planten was immers 20 jaar geleden

Mijn voorstel: kan het geld van het compensatiefonds niet gebruikt worden om tegemoet te komen in dergelijke zaken? Bijvoorbeeld in aanplant van nieuwe bomen, of in de maatregelen om bestaande, waardevolle bomen te behouden? Ongetwijfeld een noodzaak voor de stad.

Ik weet dat je hier zeer veel kanten mee op kan. Maar laten we dat compensatiefonds toch zo snel mogelijk gebruiken. Het beste tijdstip om een boom te planten was immers 20 jaar geleden. 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.