Flip Franssen

Vlaamse regering wil meer geriaters en minder radiologen door quota 

Vanaf 2021 zal de Vlaamse overheid quota invoeren die vastleggen hoeveel studenten geneeskunde zich nog kunnen specialiseren in een bepaalde discipline. Dat schrijft De Tijd. Nu kunnen studenten geneeskunde nog vrij kiezen of ze bijvoorbeeld een bijkomende opleiding tot radioloog of anesthesist willen volgen. Maar door die vrije keuze zijn bepaalde specialisaties knelpuntberoepen geworden.

Studenten geneeskunde die zich nog graag verder willen specialiseren, zullen er vanaf 2021 rekening mee moeten houden dat ze niet zomaar meer vrij zullen kunnen kiezen welke specialisatie ze volgen.  De Vlaamse regering wil namelijk quota invoeren, een plafond per specialisatie. 

Er bestaan nu al quota voor hoeveel studenten er aan een opleiding geneeskunde mogen beginnen maar de keuze voor een specialisatie is nog vrij. Door die vrije keuze zijn verschillende specialisaties echte knelpuntberoepen geworden. Zo is er door de toenemende vergrijzing bijvoorbeeld een groot tekort aan geriaters.

Voor andere specialisaties, zoals bijvoorbeeld radioloog, geldt dan weer het tegenovergestelde. Daar is er een overaanbod, zodat afgestudeerden daardoor ook maar moeilijk een job vinden.  

"Het is de bedoeling om het aanbod van artsen beter af te stemmen op wat Vlaanderen eigenlijk nodig heeft" zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "Zo kunnen we een over- of onderaanbod, met alle frustraties vandien voor de afstuderende en de zorgvrager, tegengaan. Voor knelpuntspecialisaties krijgen we een extra instrument in handen om meer instroom te stimuleren."

"Quota alleen zijn niet voldoende"

De universiteiten zijn alvast enthousiast over de quota. "Maar quota alleen zijn niet voldoende", zegt Piet Hoebeke, decaan van de faculteit Geneeskunde aan de universiteit van Gent. "De specialisaties die knelpuntberoepen zijn geworden zijn toevallig ook allemaal specialisaties die financieel minder aantrekkelijk zijn."

Specialisten die veel technische prestaties leveren, zoals chirurgen of radiologen, worden nu namelijk beter verloond dan specialisten die die technische prestaties niet leveren. Dat geldt ook voor de desbetreffende diensten in een ziekenhuis. Zo beschikt de chirurgie bijvoorbeeld over meer middelen om mensen op te leiden en kan ze bijgevolg ook meer stageplaatsen creëren. 

Volgens Hoebeke moet dus ook rekening gehouden worden met de financiering van de stages. "Want die stages worden betaald door de ziekenhuizen zelf en de opleidingsfunctie en de werkgeversfunctie worden zo verenigd", zegt Hoebeke. "Maar die opleidingsfunctie zou eigenlijk buiten de economische motor van een ziekenhuis moeten vallen."

Hoebeke pleit er dan ook voor dat de overheid of de universiteit vanaf nu de stages gaan betalen. Op die manier kunnen de specialisaties waar er tekorten zijn meer geld krijgen. 

Het is trouwens niet de bedoeling om studenten in de toekomst te verplichten om een bepaalde specialisatie te volgen. Ze kunnen in  principe nog altijd kiezen, maar volzet is volzet natuurlijk vanwege de quota.