U zal zelf iets op de politieke agenda kunnen zetten (als u 25.000 handtekeningen verzamelt)

Burgers zullen vanaf de volgende legislatuur zelf onderwerpen op de politieke agenda kunnen plaatsen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Concreet zullen de initiatiefnemers achter verzoekschriften die voldoende steun krijgen het recht krijgen in de Kamer te worden gehoord.

Op die manier wordt het zogenoemde petitierecht omgevormd tot een volwaardig burgerinitiatief. De achterliggende gedachte is dat burgers en jongeren meer bij het beleid worden betrokken.

Het thema zit al langer in de wachtkamer en vloeide voort uit de werkgroep politieke vernieuwing die in de loop van de legislatuur aan de slag ging. Een eerste poging om de hervorming door te voeren via het Kamerreglement botste bijna een jaar geleden op fundamentele bedenkingen van N-VA. Een nieuwe poging via een wetswijziging, kreeg vandaag wel groen licht. Alleen de N-VA stemde tegen in commissie.

Om ontvankelijk te zijn, moet een verzoekschrift een concrete vraag formuleren die op een federale bevoegdheid slaat en die niet mag indruisen tegen de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Het verzoekschrift moet ook de steun krijgen van minstens 25.000 burgers vanaf 16 jaar, van wie er minstens 14.500 hun woonplaats hebben in Vlaanderen, 2.500 in het Brussels gewest en 8.000 in Wallonië.

Het voorstel moet volgende week wel nog door de voltallige Kamer worden goedgekeurd.

Meest gelezen