Videospeler inladen...

Mazelen maken opmars in Europa: België bij meest getroffen landen

De mazelen zijn opnieuw aan een opmars bezig. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Ook in België stijgt het aantal nieuwe patiënten zienderogen. De teller stond in februari op 90, ruim vier keer meer dan een maand eerder. Opvallend: vooral de 20- tot 40-jarigen blijken het slechtst beschermd tegen het besmettelijke virus. 

De mazelen verspreiden zich als een lopend vuurtje doorheen Europa. Vorig jaar waren er 80.000 gevallen in 53 landen. Na enkele maanden staat de teller in 2019 al op 40.000 gevallen. "Er is een duidelijke evolutie zichtbaar", zegt Pierre Van Damme, vaccinoloog aan de Universiteit Antwerpen. "De bestrijding van de ziekte is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van elk land."

Ook in ons land trof de besmettelijke ziekte raak: februari telde 90 gevallen, ruim 70 meer dan in januari en 83 meer dan in december. Die plotse stijging is opvallend, artsen dachten dat ze de mazelen door vaccinatie konden uitroeien. “maar zodra je plots een grote groep mensen hebt die besmet kunnen worden, kan de ziekte zich snel verspreiden”, zegt Corinne Vandermeulen, vaccinologe aan de KU Leuven.

De tussengroep van 20- tot 40-jarigen begint vaak rond te reizen, waarna ze de ziekte meenemen naar ons land
Pierre Van Damme, vaccinoloog Universiteit Antwerpen

Buitenlandse mazelen

Het mazelenprobleem doet zich voor in heel Europa. Volgens het ECDC hebben alleen Frankrijk (188 patiënten), Polen (178 patiënten), Italië (160 patiënten) en Tsjechië (115 patiënten) een groter mazelenprobleem dan wij. De epidemie in het buitenland ligt vaak aan de basis van de verspreiding in ons land. "De tussengroep van 20- tot 40-jarigen begint vaak rond te reizen, waarna ze de ziekte meenemen naar ons land", verduidelijkt Van Damme. "Daardoor lopen ze het risico om zeer jonge kinderen bloot te stellen aan mazelen, met alle gevolgen van dien."

De leden van de risicogroep hebben vaak in het verleden geen tweede vaccinatie gekregen, omdat die toen nog niet verplicht was. "Vroeger werd dat minder streng gecontroleerd", zegt Vandermeulen. "Daardoor zijn bepaalde mensen meer vatbaar voor mazelen. Als ze dan mazelen uit het buitenland meebrengen, vormt dat een risico."

Het aantal patiënten bij enkele buurlanden:

Dubbele vaccinatie

België behoort tot de landen met het hoogste vaccinatiepercentage in Europa. Minstens 95% van de Belgen is ingeënt tegen de mazelen. Toch is dat nog te weinig om de ziekte volledig uit te roeien. Experts zijn het er unaniem over eens: een dubbele vaccinatie is de enige manier om immuun te zijn tegen de mazelen. "Elke volwassen persoon zou moeten nagaan of ze in het verleden twee vaccinaties tegen mazelen met het mazelen of het MBR-vaccin hebben gekregen", voegt Vandermeulen toe. "Zo niet, moeten ze naar de huisarts gaan en zich opnieuw laten vaccineren."

Elke volwassen persoon moet nagaan of ze in het verleden twee vaccinaties tegen mazelen hebben gekregen

Corinne Vandermeulen, vaccinologe KU Leuven

Myhealthviewer.be

Dat kan online met behulp van je identiteitskaart op de site myhealthviewer.be. Daar staan de vaccinatiegegevens in van Kind en Gezin vanaf 1999 en die van de school vanaf het schooljaar 2005-2006. Wie online niets vindt, kan ook naar de huisarts te gaan. Die kan dan je medisch dossier raadplegen. Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid raadt aan om bij twijfel je opnieuw te laten inenten: "Dat kan helemaal geen kwaad ook al heb je je in je jeugd al eens laten vaccineren. Je neemt dan beter de veilige optie."

Joris Moonens, Agentschap Zorg en Volksgezondheid

De impact van de mazelen wordt vaak onderschat, omdat ze als "kinderziekte" wordt aanzien. Dat brengt de nodige problemen met zich mee. "We zien dat een op de drie volwassenen met mazelen in het ziekenhuis belandt, vaak met een longontsteking of zeer hoge koorts", besluit Van Damme, "elke persoon - patiënt of arts - moet zijn verantwoordelijkheid opnemen als we deze ziekte willen uitroeien."

Herbekijk hieronder de reportage in Het Journaal:

Videospeler inladen...

Meest gelezen