Nu is het definitief: Europa keurt verbod op pulsvissen goed

Het Europees Parlement heeft vanmiddag het verbod op pulsvisserij definitief goedgekeurd. Het verbod gaat in vanaf 1 juli 2021. Drie Nederlandse parlementsleden hebben nog een laatste poging ondernomen om het verbod tegen te houden, maar dat is niet gelukt. Achteraf had Annie Schreijer-Pierik (CDA) het over een gitzwarte dag in de geschiedenis van de Europese besluitvorming.

Bij het pulsvissen worden platvissen zoals tong en schol met stroompulsen verjaagd van de zeebodem zodat ze in de netten zwemmen. Pulsvissen werd vooral door de Nederlandse vloot gebruikt, wat heel wat protest uitlokte van Franse en Belgische vissers.

Volgens tegenstanders is het elektrisch vissen oneerlijke concurrentie en zou het de zeebodem leegschrapen. "In België wordt niet aan pulsvissen gedaan", zegt Emiel Brouckaert van de Rederscentrale. Doorheen de jaren heeft de Belgische visserij zich meer toegelegd op lichtere schepen en andere duurzame technieken.

De Europese regelgeving van 1998 verbood pulsvissen nochtans al, maar Nederlandse vissers hadden dat omzeild onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Door de goedkeuring van vandaag verliezen zo'n 80 Nederlandse vissersboten binnenkort hun pulsvergunning. 

Meest gelezen