Politiezone Brussel-Elsene werft aan: 200 extra personeelsleden verwacht

De politiezone Brussel-Elsene wil 200 nieuwe personeelsleden aanwerven. Daarvoor krijgt de zone 15 miljoen euro extra budget, waarvan twee derde naar nieuw personeel gaat. Daarnaast wil de Brusselse politie ook investeren in een nieuw soort wijkagent, een "buurtregisseur", en in elektrische scooters. 

"We hebben in onze zone echt extra mensen nodig, want we zitten met een tekort", zegt Ilse Van de keere van de politiezone Brussel-Elsene. "Het is onze ambitie om voor de zomer al 98 nieuwe inspecteurs aan te werven. En tegen het einde van het jaar moeten er nog 50 inspecteurs bijkomen."

Uiteindelijk moeten er 200 personeelsleden bijkomen, maar "dat is niet voor meteen", zegt Van de keere. "We zijn ook zelf bezig met rekrutering. Zo willen we 40 agenten aanwerven, maar het is onduidelijk wanneer zij in de zone toekomen. Dat hangt af van de opleiding van de agenten."

De nieuwe aanwervingen zijn hoogstnodig, klinkt het niet voor het eerst. "We willen dagelijks aanspreekbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Maar we moeten ook evenementen en betogingen in goede banen leiden. We hebben meer dan 4.000 manifestaties per jaar", zegt Van de keere. 

De Brusselse burgemeester, Philippe Close (PS), vraagt nu dat de federale overheid ook investeert in extra personeel voor de federale politie in Brussel. "We merken dat de federale politie nog nauwelijks aanwezig is in de Brusselse metro en in de treinstations. Onze mensen treden nu ook op in de metrostations, net omdat de federale politie dat niet meer kan", aldus de burgemeester. "Het budget van de federale politie moet dus met 50 miljoen verhoogd worden, dat komt ongeveer overeen met 1.000 nieuwe inspecteurs."

Buurtregisseur

Elke wijk van de politiezone Brussel-Elsene krijgt ook een zogenoemde "buurtregisseur". Die moet hét aanspreekpunt worden voor de wijk. "Deze mensen worden het uithangbord van een wijk en moeten door iedereen gekend zijn, van handelsverenigingen tot scholen. De bewoners moeten ook bij die persoon terecht kunnen met al hun vragen en problemen. Deze mensen zijn niet bezig met papierwerk. Ze zijn elke dag aanwezig in de wijk." 

Elektrische scooters

Tot slot wil de politie ook haar wagenpark groener maken. "We willen bijdragen aan het milieu. We gaan daarom elektrische scooters en fietsen kopen om onze ecologische voetafdruk nog verder te verkleinen", aldus Van de keere.

Meest gelezen