MR-campagnewoordvoerder: "Charles Michel zou een betere premier zijn dan Jan Jambon"

De Franstalige liberalen schuiven huidig eerste minister Charles Michel (MR) nu uitdrukkelijk naar voren als kandidaat-premier van de volgende federale regering. "Hij zou een betere premier zijn dan Jan Jambon", aldus MR-campagnewoordvoerder Georges-Louis Bouchez bij het Franstalige nieuwsmedium LN24.

Eerder deze week zette N-VA-politicus, en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon zijn kandidatuur voor het premierschap kracht bij. Daar waar het eerder dit jaar nog wat aarzelend klonk, was Jambon nu duidelijk. "Ik ben vijf jaar meester-knecht geweest, maar ik heb nu ambitie om de kopman van de ploeg te zijn, als de kiezer de kaarten zo legt."

Maar als het van de MR afhangt, zal Charles Michel zichzelf opvolgen als eerste minister van dit land. De Franstalige liberalen schuiven Michel nu dus duidelijk naar voren als kandidaat-premier. "Charles Michel zal een betere premier zijn dan Jan Jambon", verklaart campagnewoordvoerder Georges-Louis Bouchez. "Daar ben ik zeker van."

Bouchez preciseert daarnaast dat Willy Borsus kandidaat is om opnieuw Waals minister-president te worden, terwijl Françoise Schepmans het Brussels minister-presidentschap ambieert. De MR-politicus wil dat ook andere partijen hun kandidaat-regeringsleiders expliciet bekendmaken. Een kwestie van transparantie klinkt het.

"Wie is de kandidaat-minister-president in Wallonië voor de PS? Ik zou graag weten wie ik riskeer als regionaal regeringsleider te hebben. Elio Di Rupo (PS-voorzitter, nvdr.) heeft zich daar tot nog toe niet over willen uitdrukken."

Kamer van jongeren

Nu de campagne voor de verkiezingen van 26 mei stilaan op gang wordt getrapt, komen de partijen ook met ideeën en nieuwe voorstellen. Zo ook de MR. De Franstalige liberalen willen namelijk een Jongerenkamer van Volksvertegenwoordigers, naast de gewone Kamer van Volksvertegenwoordigers van het federale parlement.

In die Jongerenkamer zouden jongeren van 16 tot 25 jaar zitten om zich uit te spreken over onderwerpen die een impact hebben op langere termijn en die dus vooral hun generatie zullen aanbelangen. De Jongerenkamer zou daarover dan een advies afleveren aan de federale regering. Dat advies is niet bindend, maar in het voorstel van de MR zou de regering wel moeten motiveren waarom ze een advies niet volgt.

Welke jongeren zouden in die Kamer zitten? Het zou gaan om 150 jongeren, net zoals er 150 volksvertegenwoordigers zijn. De helft van hen zou gekozen worden via lottrekking, de andere helft via individuele verkiezingen los van de bestaande politieke partijen. 

Meest gelezen