De zon schijnt door een uitgedroogd graanveld in Illinois.
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

NASA-studie over "huidtemperatuur" aarde bevestigt wereldwijde opwarming

NASA-onderzoekers hebben in een nieuwe studie bevestigd dat de recente cijfers over de opwarming van de aarde correct zijn. Het team vergeleek metingen van de 'huidtemperatuur' van de aarde, genomen door het infrarode AIRS-systeem op de EOS Aqua-satelliet, met analyses van afwijkingen in de temperatuur van de lucht aan het aardoppervlak, gemeten door grondstations. De metingen liepen van 2003 tot 2017, en de onderzoekers stelden vast dat de twee reeksen van data de laatste 15 jaar zeer sterk gelijklopen. 

De gegevens van AIRS (Atmospheric Infra-Red Sounder) geven de temperatuur weer van wat de onderzoekers de 'huid' noemen van de aarde, de temperatuur van het bovenste laagje, de bovenste millimeter van de oceanen, het land en door sneeuw en/of ijs bedekte gebieden. De oppervlakte-temperaturen van AIRS zijn volledig afkomstig van de satelliet en staan helemaal los van alle metingen op het aardoppervlak. 

Voor de gegevens van de grondstations baseerden de onderzoekers zich voornamelijk op de Goddard Institute for Space Studies Surface Temperature Analysis (GISTEMP). Die gegevens zijn een mengeling van afwijkingen in de temperatuur van de lucht op 2 meter van het oppervlak, en van afwijkingen in de temperatuur van het zee-oppervlak en de bovenste 5 meter van de waterkolom. 

"De gegevens van AIRS vormen een aanvulling op GISTEMP omdat ze een hogere ruimtelijke resolutie hebben, en een betere wereldwijde dekking", zei de hoofdauteur van de studie, Joel Susskind van het Goddard Space Flight Center van de NASA. 

"De beide reeksen van gegevens tonen aan dat aardoppervlak wereldwijd opgewarmd is gedurende deze periode, en dat 2016, 2017 en 2015 de warmste jaren waren, in die volgorde, in de opgetekende waarnemingen."

De onderzoekers vergeleken de beide reeksen gegevens onder meer door per reeks maandelijkse gemiddelden te berekenen van 2003 tot 2017, en de waarnemingen daartegen uit te zetten zodat de afwijkingen duidelijk werden. En zoals gezegd liepen de beide reeksen mooi gelijk met elkaar.

Een voorstelling van het AIRS-instrument op de EOS Aqua-satelliet van de NASA.
NASA

Opwarming polen mogelijk onderschat

"Interessant is dat onze bevindingen aantonen dat de gegevens van de weerstations op het aardoppervlak mogelijk de temperatuursveranderingen in het noordpoolgebied onderschatten. Dat betekent dat de opwarming die plaatsvindt aan de polen, mogelijk sneller verloopt dan tot hiertoe gedacht werd", zei mede-auteur doctor Gavin Schmidt van het Goddard Institute for Space Studies. 

"Onze studie toont ook aan dat complementaire analyses van de oppervlaktetemperatuur, gebaseerd op waarnemingen vanuit satellieten, dienen als een belangrijke bevestiging van schattingen gebaseerd op grondstations. Ze kunnen tonen hoe aan op grondstations gebaseerde producten verbeteringen kunnen aangebracht worden, verbeteringen die mogelijk vele tientallen jaren terug kunnen gaan."

De studie van Susskind, Schmidt en hun twee collega's is gepubliceerd in Environmental Research Letters.

Meest gelezen