CD&V wil aantal laadpalen in Brussel verduizendvoudigen

De Brusselse CD&V wil het aantal publieke laadpalen in de hoofdstad zo snel mogelijk verduizendvoudigen, van 4 naar 4.000. Dat staat in het elektrificatieplan van de christendemocraten, en past binnen de doelstelling om alle nieuwe wagens tegen 2030 emissievrij te maken.

In Brussel worden luchtkwaliteit en mobiliteit straks twee van de belangrijkste thema's voor de verkiezingen. Ook CD&V speelt daarop in. De Brusselse CD&V heeft een "elektrificatieplan" opgesteld, gericht op de promotie van elektrische voertuigen.

Vooral het aantal laadpalen fors de hoogte in krijgen is daarin prioritair, legt lijsttrekker voor de Vlaamse lijst Benjamin Dalle uit. De hoofdstad telt nu amper 4 publieke laadpalen. Ter vergelijking: Amsterdam telt er bijna 4.000 en zelfs Brugge - een stad met 10 keer minder inwoners - heeft 3 keer zoveel laadpalen als Brussel.

CD&V wil daar verandering in brengen, door zowel het basisaanbod als privé-investeringen te stimuleren en zo snel van 4 naar 4.000 laadpalen te kunnen gaan. Concreet: tegen 2020 moet het publiek basisaanbod uitgebreid worden tot 200 palen. CD&V plant daarvoor een spoedoverleg met netbeheerder Sibelga en de 19 Brusselse gemeentes. De christendemocraten willen ook overleg plegen met de retailsector om op alle parkeerplaatsen in Brussel gemiddeld 5 laadpalen te voorzien. Zo komen er tegen 2020 nog eens 1.200 bij. Nog eens 1.400 laadpalen moeten in nieuwe of gerenoveerde gebouwen geplaatst worden, en de 1.200 laatste worden gerealiseerd volgens het principe van "paal volgt wagen".

Kort samengevat: er wordt een oplaadpunt geïnstalleerd voor elke Brusselaar die zich een elektrische wagen aanschaft, maar die binnen de 250 meter van zijn of haar woning niet kan opladen. Het privaat basisaanbod, bijvoorbeeld in bedrijven, moet snel naar 2.600 palen.

De plannen passen in de overkoepelende doelstelling om alle nieuwe wagens tegen 2030 emissievrij te krijgen, hoofdzakelijk elektrisch, maar ook een deel op waterstof. In dat kader voorziet de Brusselse CD&V in navolging van Vlaanderen ook een vrijstelling op de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting voor emissievrije wagens, en een premie voor wie zijn oude wagen vervangt door een emissievrij exemplaar.

Meest gelezen