AFP or licensors

Geen stemming in Europees Parlement over uitkeringen werkloosheid

Het Europees Parlement heeft de stemming over werkloosheidsuitkeringen voor buitenlandse EU-werknemers uitgesteld. Een voorstel van Helga Stevens (N-VA) om de stemming te verdagen is met een nipte meerderheid aanvaard.

Het is nu dus zeker dat het voorstel van Eurocommissaris voor Sociale Zaken Marianne Thyssen over de "coördinatie van de nationale zekerheidsstelsels" het tijdens deze legislatuur niet zal halen. Ook bij de lidstaten in de Europese Raad was de beoogde hervorming vorige week afgeschoten.

Over het voorstel was de voorbije weken en maanden heel wat te doen. Hoewel het om een erg breed pakket van maatregelen gaat om de wetgeving over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels te moderniseren, sprong bij ons vooral het onderdeel rond de werkloosheidsuitkeringen in het oog. Kernvraag: wanneer hebben werknemers uit een andere Europese lidstaat recht op een werkloosheidsuitkering?

Na moeizame onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Raad had Thyssen voorgesteld dat werknemers die een maand in een ander EU-land gewerkt hebben recht hebben op een werkloosheidsuitkering in dat land. Maar onder meer voor België was dat niet aanvaardbaar. In ons land geldt momenteel een periode van drie maanden eer men recht heeft op een uitkering.  

Met het uitstel wordt de hervorming over de verkiezingen getild en zal de Europese Commissie met een nieuw parlement naar een compromis moeten zoeken.

Meest gelezen