Videospeler inladen...

N-VA wil belastingen omlaag en begroting in evenwicht: "Maar dan moeten meer mensen langer aan de slag"

Volgens de N-VA kunnen de belastingen dalen en is tegelijk een begrotingsevenwicht mogelijk. Dat zijn de ambities in het sociaaleconomische verkiezingsprogramma van de Vlaams-nationalisten. Maar om die ambities waar te maken, moeten volgens de N-VA meer mensen langer werken - vooral in Wallonië en Brussel - en mag de nieuwe regering zeker niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. 

Een begroting in evenwicht. Het was een van de beloftes van de vorige federale regering, waar de N-VA deel van uitmaakte. Maar de begroting is niet in evenwicht. "De tanker werd wel gekeerd", stelt voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). "Twee derde van het tekort is weggewerkt. We willen het werk nu afmaken." Net als regeringspartij Open VLD wil de N-VA dus in de volgende legislatuur tot een begrotingsevenwicht komen.

Tweede speerpunt van de N-VA: de belastingen moeten naar omlaag. Zo wil de partij onder meer de schijf van 40 procent in de personenbelasting verbreden en de schijf van 45 procent afschaffen. Een lastenverlaging voor de middenklasse is dat. Ook het tarief van de vennootschapsbelasting moet van de N-VA verder dalen richting het Europese gemiddelde van 22,5 procent, dit jaar bedraagt het basistarief in ons land nog 29 procent. En voor spaarders en beleggers wil de N-VA de roerende voorheffing - nu 30 procent - verlagen.

"Al wie kan werken, moet aan de slag"

Om die ambities te financieren, wil de N-VA in de eerste plaats meer mensen aan het werk krijgen. In Vlaanderen, maar vooral in Brussel en Wallonië. De werkzaamheidsgraad (het percentage van mensen tussen de 20 en 64 jaar oud die aan het werk zijn) moet volgens de partij in Vlaanderen naar 80 procent, momenteel is dat bijna 75 procent. Wallonië en Brussel doen het een stuk slechter met respectievelijk 63,7 en 61,4 procent. Als Wallonië en Brussel op hetzelfde niveau zouden zitten als Vlaanderen op dit moment, dan zou het begrotingstekort grotendeels opgelost geraken, stelt de N-VA.

"Al wie kan werken, moet dan ook aan de slag", klinkt het bij de Vlaams-nationalisten. "Zodat er voldoende middelen overblijven voor wie een uitkering echt nodig heeft." Daarom haalt de N-VA onder meer opnieuw de eis naar boven om de werkloosheidsuitkering in de tijd te beperken. Een hogere uitkering bij de start, daarna een snellere daling en na 2 jaar moet de uitkering stoppen. Het SWT-stelsel, het vroegere brugpensioen, moet dan weer uitdoven. Daarnaast wil de N-VA werklozen ook actiever begeleiden, in het bijzonder vrouwen met een migratieachtergrond die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt.

"We kunnen de belastingen nog verder naar beneden krijgen voor diegenen die werken en ondernemen. En we kunnen ook de begroting in evenwicht krijgen. Maar dan moeten we de mensen die kunnen werken, ook aan het werk helpen. De werkzaamheidsgraad moeten we in heel het land substantieel omhoog krikken", vat kandidaat-premier Jan Jambon het samen.  

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen