CHASSENET / BSIP

Onbekend is onbemind: bedrijven ontdekken schoorvoetend de 50-plusser

Nooit eerder waren er zoveel 50-plussers aan de slag in België. Op 5 jaar tijd zijn er bijna 180.000 werknemers die ouder zijn dan 50 bij gekomen. Ondanks die toename is 70 procent van de uitkeringsgerechtigde 50-plussers in België nog altijd werkzoekend. Vlaanderen scoort wel opvallend beter, met 56 procent werkzoekenden bij de 50-plussers.

In 2018 zijn er, in vergelijking met het jaar ervoor, zo'n 60.000 50-plussers méér aan het werk. De cijfers tonen dat het aantal actieve 50-plussers elk jaar stijgt. Dat zijn positieve cijfers, ongetwijfeld. Omgekeerd zien we een sterke daling van niet werkzoekende personen in het SWT (Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen), een daling van 34% tot zo'n 65.700 SWT'ers. 

Vooral in Vlaanderen zien we een toename van tewerkstelling bij 50+ , vooral de groep 50-55 jaar scoort goed: het afgelopen jaar was er een stijging van 5% tot 867.000 actieven.  Volgens de VDAB liggen de verstrengde pensioenvoorwaarden aan de basis van de toename. 

Vier generaties op de werkvloer

Ondanks die positieve trend in Vlaanderen neemt in heel België het aantal werkzoekende 50-plussers toe dat meer dan een jaar op zoek is naar een passende job. Volgens de RVA bedraagt het aantal werkzoekende 50-plussers, vooral 55 plussers, dat langer dan twee jaar werkloos is 70 procent. 

Ook in Vlaanderen, bij de VDAB, is de zoektocht naar een passende job voor deze groep niet evident :  "Vanaf 55 en vooral vanaf 60 jaar wordt het moeilijk om een passende job te vinden", zegt Joke van Bommel (VDAB).

"Dat hoeft niet zo te zijn, mochten de werkgevers ook eens rekening houden met diversiteit in de leeftijden. We zitten nu met liefst vier generaties op de werkvloer, het is zaak om die met mekaar te laten communiceren. Laten we evolueren naar werkteams met gemengde leeftijden, ook al vraagt dat inzet." 

Volgens Van Bommel wordt de groep van 55-plussers onterecht gezien als weinig bereid tot flexibel werken of bijscholing.  "Vaak is het ook desinteresse langs werkgeverszijde en krijgen de 50-plussers die blijven werken, weinig of geen aandacht omdat men ervan uitgaat dat zij geroutineerd zijn en worden zij veel minder bij het arbeidsproces betrokken. Daar moet dringend een mentaliteitsswitch gebeuren, uit eigenbelang." 

De witte raaf moet het bedrijf zelf maken

Joke Van Bommel (VDAB)

Volgens Joke van Bommel gebeurt de aanpassing aan een veranderende arbeidsmarkt maar met mondjesmaat bij de HR-diensten: "Op enkele jaren tijd is de personeelsmarkt helemaal gewijzigd. Het vinden van de witte raaf, is geen evidentie meer. De vijver van kandidaat-werknemers verkleint met de dag, terwijl de druk om personeel te vinden, toeneemt."

"Het gepaste profiel, de 'witte raaf', kan het bedrijf best zelf maken", zegt Van Bommel. "Dit kan door aandacht te hebben voor de eigen oudere werknemers die, als ze op tijd omgeschoold of bijgeschoold worden, kunnen blijven meedraaien. "

"Het is soms echt te gek", stelt Van Bommel vast. "Het ene bedrijf ontslaat deze mensen en op een ander zijn ze meer dan welkom.  Als VDAB willen we heel onze expertise inzetten om deze broodnodige switch in de bedrijfscultuur te realiseren, maar het is aan het bedrijf om de eerste stap te zetten", besluit Van Bommel.

Meest gelezen