Europees Parlement stemt: "Terroristische content moet binnen het uur offline"

Providers moeten terroristische propaganda voortaan binnen het uur van het internet halen wanneer ze van de nationale autoriteiten een verwijderingsbevel ontvangen. Het Europees Parlement heeft in Straatsburg ingestemd met die nieuwe verordening. Bedrijven die dergelijke bevelen systematisch en persistent negeren, riskeren een boete van maximaal vier procent van hun wereldwijde omzet.

De Europese Commissie had het voorstel in september vorig jaar op tafel gelegd omdat ze had vastgesteld dat de vrijwillige samenwerking met grote internetbedrijven ontoereikend was wanneer het om terroristische content ging. De nieuwe verordening verplicht platforms als YouTube of Facebook nu om door gebruikers geüploade terroristische content te verwijderen of de toegang ertoe te verhinderen in alle lidstaten.

De platforms moeten handelen op basis van verwijderingsbevelen. Ze worden niet verplicht om zelf alle content te monitoren of filters te installeren. Krijgt een platform vaak te maken met verwijderingsbevelen, dan kunnen de autoriteiten wel aan het bedrijf vragen om extra maatregelen te nemen.

Terroristische content wordt omschreven als materiaal dat aanzet tot terroristische misdrijven, dat instructies voor dergelijke misdrijven bevat of aanmoedigt om deel te nemen aan activiteiten van een terreurgroep. Ook het verstrekken van informatie over het maken en gebruiken van explosieven, vuurwapens en andere wapens voor terreurdoeleinden valt eronder. De verordening maakt wel duidelijk dat polemische of controversiële standpunten over politieke kwesties niet als terroristische content aanzien kunnen worden. Ook content voor educatieve of journalistieke doeleinden wordt beschermd.

De verordening is met 308 tegen 204 stemmen bij 70 onthoudingen goedgekeurd. Over de finale vorm van de tekst moet nog onderhandeld worden met de lidstaten. Dat zal gebeuren door het nieuwe Europese Parlement dat na de verkiezingen van eind mei geïnstalleerd zal worden.

Meest gelezen