Uitzendkrachten in België hebben dubbel zoveel kans op een arbeidsongeval als vaste krachten

Uitzendkrachten hebben in België dubbel zoveel kans op een arbeidsongeval als vaste krachten. Dat blijkt uit een studie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), met het oog op de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, op 28 april. In Spanje lopen uitzendkrachten zelfs 2,5 keer meer kans op een arbeidsongeval bij eenzelfde job dan werknemers met een vast contract.

De ILO ziet als voornaamste redenen dat tijdelijke werknemers vaak ingehuurd worden om gevaarlijke taken uit te voeren die de vaste werknemers niet zien zitten, dat ze vaak jong en onervaren zijn en dat ze minder toegang hebben tot opleiding, hetgeen van groot belang is om ongevallen te vermijden.

De arbeidsorganisatie wijst er voorts op dat mensen die ongewild een tijdelijke of deeltijdse job uitvoeren, meer stress kunnen ondervinden omwille van de perceptie van jobonzekerheid. Ze worden ook vaker blootgesteld aan geweld en intimidatie, met inbegrip van seksuele intimidatie.

2,78 miljoen doden

De studie van de ILO berekende dat elk jaar wereldwijd 2,78 miljoen mensen overlijden en meer dan 374 miljoen anderen gewond of ziek raken door werkgerelateerde ongevallen. De werkdagen die hierdoor verloren gaan, worden volgens de ILO geschat op bijna 4 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp), en in bepaalde landen loopt dit op tot 6 procent.

Nieuwe arbeidspraktijken, demografie, technologie en het klimaat brengen volgens het rapport nieuwe uitdagingen met zich mee voor veiligheid en gezondheid op het werk. Zo vormen psychosociale risico's, werkgerelateerde stress, kankers en niet-overdraagbare aandoeningen zoals vaatziekten en luchtwegaandoeningen, een belangrijke uitdaging.

(lees verder onder de tweet)

Ziektes

Het grootste aantal werkgerelateerde overlijdens (86 procent) wordt veroorzaakt door ziekte. Iedere dag sterven zowat 6.500 mensen ten gevolge van een werkgerelateerde ziekte. Elke dag sterven er ongeveer 1.000 mensen aan een fataal werkongeval.

Twee derde van die werkgerelateerde overlijdens situeren zich in Azië, gevolgd door Afrika (11,8 procent), Europa (11,7 procent), Amerika (10,9 procent) en Oceanië (0,6 procent). Gemeten naar aantal arbeidskrachten doen procentueel gezien de meeste werkgerelateerde overlijdens zich voor in Afrika, gevolgd door Azië, en scoort Europa het best.

Meest gelezen