Bij dit skelet werd het hoofd (na de dood) afgehakt en op de voeten gelegd.
Thames Water

Britse graven uit de IJzertijd wijzen mogelijk op rituele mensenoffers

In het Engelse graafschap Oxfordshire zijn de resten van 26 mensen uit de IJzertijd en de Romeinse periode gevonden. In een aantal van de grafputten deden de onderzoekers gruwelijke ontdekkingen: sommige lichaamsdelen waren afgehakt en op een andere plaats neergelegd bij de begrafenis. Mogelijk kan dat wijzen op rituele mensenoffers, zeker is dat niet. Op de vindplaats werden ook sporen van bewoning, karkassen van dieren, aardewerk, messen en een versierde kam gevonden. 

Enkele duizenden jaren geleden werd in Childrey Warren, in Oxfordshire een individu, waarschijnlijk een vrouw, begraven met haar armen vastgebonden achter haar hoofd, met haar benen gebogen en haar knieën ver uit elkaar. Een voet werd afgehakt en bij haar rechterarm gelegd. Een aantal niveaus onder de begraafplaats werd het lichaam van een pasgeboren kind ontdekt, mogelijk was dat al eerder begraven. 

De positie waarin de vrouw begraven werd, kan ons redelijk schokkend lijken, maar volgens de onderzoekers van Cotswold Archeology kwam ze wel vaker voor in de IJzertijd. Of de aparte begrafenis een betekenis had, en zo ja welke, dat is niet bekend. 

Volgens de archeologen zijn er meer en meer aanwijzingen voor excarnatie - ontvlezing -, in de IJzertijd. Excarnatie is een proces waarbij de beenderen ontdaan werden van hun vlees voor de begrafenis, onder meer door ze eerst bovengronds te bewaren of door het lichaam in een rivier te plaatsen. Daarbij werden de ledematen soms strak ingebonden om te beletten dat er beenderen zouden verloren gaan, en mogelijk is dat bij de vrouw hier gebeurd.

In de begraafplaats werd een lichaam gevonden, waarschijnlijk van een vrouw, met haar armen vastgebonden achter haar hoofd, en met een afgehakte voet bij haar rechterarm.
Thames Water

Mogelijk rituele offers maar niet zeker

Bij een ander individu uit de begraafplaats van Childrey Warren werd het hoofd (na de dood) afgehakt en in het graf op de voeten gelegd. 

Eerder dit jaar hadden Britse archeologen in Great Whelnetham in Suffolk al een even verbijsterende 1.700 jaar oude begraafplaats opgegraven. Volgens George Dvorsky in Gizmodo waren zowat 40 procent van de 52 skeletten daar na de dood onthoofd, en waren 60 procent van de skeletten begraven op een manier die afweek van de gebruikelijke begrafenissen. 

We weten echter bijzonder weinig over de mensen die Groot-Brittannië bewoonden voor de Romeinse verovering in de eerste eeuw n.C., en verdere analyses zijn nodig om de omstandigheden van de begrafenissen vast te stellen. Dvorsky merkt evenwel op dat gewelddadige rituele mensenoffers lang niet de enige verklaring zijn voor de vreemde begrafenissen. Mogelijk werden de individuen terechtgesteld als straf, en het is ook mogelijk dat ze op een totaal andere manier aan hun einde zijn gekomen, een manier die niets met mensenoffers te maken had. 

Aardewerken potten die in de buurt van de graven zijn gevonden.
Thames Water

Witte paard van Uffington

De vondsten zijn door de archeologen van Cotswold Archeology zorgvuldig weggehaald en zullen nu voort onderzocht worden. Ze moeten meer informatie geven over de bewoners van wat bekend staat als de Childrey Warren nederzetting. Overigens zijn de bevindingen al voorgesteld aan de inwoners van de nabijgelegen dorpen Letcombe Bassett en Letcombe Regis.

Zoals gezegd is er over die mensen uit de IJzertijd maar weinig geweten, en de gemeenschap van Childrey Warren is vooral bekend omdat ze het "witte paard van Uffington" gemaakt heeft, een kalkstenen afbeelding van een paard op de grond, zo groot als een voetbalveld.

"De site uit de IJzertijd van Childrey Warren is bijzonder fascinerend omdat ze ons een vluchtige blik biedt op de geloofsovertuigingen en het bijgeloof van de mensen die in Oxfordshire leefden voor de Romeinse verovering. Aanwijzingen van elders wijzen erop dat begrafenissen in kuilen mogelijk te maken hebben met mensenoffers", zei de CEO van Cotswold Archeology, Neil Holbrook, in een mededeling. 

"De ontdekking stelt onze perceptie van het verleden op de proef, en vraagt ons om te proberen de geloofsovertuigingen te begrijpen van mensen die meer dan 2.000 jaar geleden geleefd hebben en gestorven zijn." 

"Deze bevindingen openen een uniek venster op het leven en de dood van gemeenschappen die we enkel kennen door hun monumentale bouwwerken, zoals forten op heuvels of het witte paard van Uffington", voegde de projectleider van Cotswold Archeology, Chris Rochfort, daar aan toe. 

"De resultaten van de analyse van de artefacten, de dierenbeenderen, de menselijke skeletten en de bodemstalen zal ons helpen om belangrijke informatie toe te voegen aan de geschiedenis van de gemeenschappen die zo lang geleden deze landstreken bevolkten."

Een satellietopname van het witte paard van Uffington in Oxfordshire.
NASA

Waterleiding

De begraafplaats werd toevallig gevonden bij de aanleg van een waterleiding door Thames Water.

Die leiding was nodig om grondwater uit putten bij de Theems naar een aantal dorpen te brengen die nu hun drinkwater halen uit Letcombe Brook.

Dat is een riviertje dat door een kalkstenen bedding loopt. Dergelijke riviertjes zijn op wereldvlak vrij zeldzaam en ze vormen unieke biotopen met zeer helder en alkalisch water.

Letcombe Brook werd bedreigd door het onttrekken van het drinkwater, wat na het in gebruik nemen van de waterleiding verleden tijd zal zijn.

Een versierde kam uit Childrey Warren.
Cotswold Archeology
Een ander beeld van het individu dat op een vreemde manier begraven werd.
Thames Water
Archeologen graven een pot op.
Cotswold Archeology

Meest gelezen