Videospeler inladen...

Federale verkiezingen, waar stemmen we juist voor?

Op 26 mei stemmen we een nieuw federaal parlement. Maar wat doet dat federaal parlement en die federale, "Belgische" regering juist? Bart Verhulst legt het belang van de federale verkiezingen helder uit.

Videospeler inladen...

Eind mei verkiezen we een nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers. Samen met de Senaat vormt die het federaal parlement. De Kamer verkiezen we zelf, de Senaat niet meer. In de Kamer zitten 150 parlementsleden, 87 Nederlandstaligen en 63 Franstaligen. 

Wat doen de Kamerleden?

  • Ze controleren de federale regering.
  • Ze maken wetten.

Zo'n wet kan op twee manieren gemaakt worden. Ofwel schrijven parlementsleden wetsvoorstellen, ofwel maakt de regering wetsontwerpen die het parlement dan bespreekt en al dan niet goedkeurt. 

Waarvoor zijn ze verantwoordelijk?

Vaak hebben de wetten te maken met geld: belastingen, pensioen, werkloosheidsuitkering,... Daarnaast hebben de bevoegdheden ook te maken met veiligheid: politieagenten, militairen, rechters,... Of met diensten die we gebruiken: treinen, ziekenhuizen,...

Een deel van de verantwoordelijkheden werden in staatshervormingen doorgeschoven naar het Vlaams, Brussels en Waals niveau. 

Over welk budget beschikt de Kamer?

Een deel van het budget is mee verhuisd naar de deelstaten. Het federale niveau beschikt over 23 miljard euro, maar daar tellen we wel nog meer dan 100 miljard euro bij voor de sociale zekerheid.

Bij het budget ligt een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Want het federale niveau geeft nog steeds meer geld uit, dan dat het binnenkrijgt. 

Bekijk ook het belang van de Vlaamse en Brusselse verkiezingen.

Meest gelezen