Videospeler inladen...

Vlaamse verkiezingen, waar stemmen we juist voor?

Op 26 mei stemmen we een nieuw Vlaams Parlement. Maar wat doet het Vlaams Parlement en die Vlaamse regering juist? Bart Verhulst legt het belang van de Vlaamse verkiezingen helder uit.

Videospeler inladen...

Dit jaar gaan we voor de zesde keer stemmen voor het Vlaams Parlement. De eerste keer was in 1995. We verkiezen 124 parlementsleden die alle Vlamingen vertegenwoordigen. 6 daarvan vertegenwoordigen de Vlaamstalige Brusselaars. De parlementsleden worden verkozen voor 5 jaar. Er zijn geen vervroegde verkiezingen mogelijk in Vlaanderen. 

Wat doen leden van het Vlaams Parlement?

  • De Vlaamse regering controleren.
  • Decreten maken. Een decreet is een Vlaamse "wet".

Waarvoor zijn ze verantwoordelijk?

Ze maken decreten over allerlei zaken, maar voornamelijk over thema's die dicht bij ons persoonlijk leven staan, van onze geboorte tot onze dood. Zo zijn ze in onze levensloop bevoegd voor de kinderbijslag, scholen, werkbegeleiding, bussen en trams,...

Wat is het budget?

Vlaanderen beschikt over 45 miljard euro, dat is meer dan waarmee het federale niveau kan werken. Meer dan de helft van het budget komt wel van die federale overheid die het geld doorschuift naar de Vlaamse overheid. De rest haalt ze uit eigen Vlaamse belastingen.

We worden allemaal geconfronteerd met Vlaamse belastingen. Bijvoorbeeld wanneer u met de auto rijdt, een huis koopt of een erfenis krijgt. De grootste slokop in de uitgaven is het onderwijs, daar gaat zo'n 13 miljard euro naartoe. Evenveel geld gaat naar volksgezondheid, welzijn en gezin.

Bekijk ook het belang van de federale en Brusselse verkiezingen.

Meest gelezen