Vlaamse Volksbeweging roept op: "Maak geen staatshervorming mogelijk"

De Vlaamse Volksbeweging roept de Vlaamse senatoren op om tegen een eventuele grondwetsherziening te stemmen. De Vlaams-nationalistische beweging vreest dat een nieuwe communautaire ronde zou kunnen uitmonden in bevoegdheden die terug van Vlaanderen naar het federale niveau worden overgeheveld. 

Net voor de paasvakantie heeft de Kamer een lijst goedgekeurd met ruim 40 grondwetsartikels die voor herziening vatbaar worden verklaard. Dat betekent dat ze tijdens de komende legislatuur kunnen worden gewijzigd, als daarvoor tweederdemeerderheid bestaat .

Voor het zover komt, moeten ook de Senaat en de regering zich over een lijst uitspreken. Alleen de artikels die op de drie lijsten staan, kunnen uiteindelijk worden herzien.

Volgende week buigt de Senaat zich over de lijst. Normaal gezien is de Vlaamse Volksbeweging vragende partij voor een eigen Vlaamse grondwet, maar "met toenemende ongerustheid" ziet ze hoe "de dreiging reëel wordt" dat bevoegdheden van het Vlaams gewest worden afgebouwd om terug federale bevoegdheid te worden. Ze verwijst bijvoorbeeld naar de discussie over de wijziging van artikel 7bis, die een bijzondere klimaatwet grondwettelijk  moet verankeren.

Volgens de beweging opent de lijst die de Kamer heeft goedgekeurd de "doos van Pandora". "Indien deze lijst wordt goedgekeurd, staat deze doos wijd open. Niet richting meer Vlaanderen, wel richting meer België." Daarom roept ze de Vlaamse senatoren op, geen enkel artikel voor herziening vatbaar te verklaren. "Eerder dan een slechte grondwetswijziging, liever geen grondwetswijziging", besluit de Vlaamse Volksbeweging.

Meest gelezen