Steeds meer ongevallen met fietsers in België

Het aantal ongevallen met fietsers is de voorbije jaren alleen maar toegenomen. Dat becijferde VIAS, het Instituut voor de Verkeersveiligheid. Een verklaring is er ook: steeds meer mensen gebruiken een twee- of driewieler om zich te verplaatsen. En de weginfrastructuur is daar niet altijd op voorzien.

VIAS maakte voor de krant De Morgen de vergelijking tussen hun vroegste statistieken uit 2005 en die van 2017.  Bedroeg het totaal aantal zogenoemde "letstelongevallen" waarbij enkel fietsers betrokken zijn in 2005 nog 1.299, dan was dat twaalf jaar later al 1.617. Anders gezegd: een stijging met 25 procent . En gaat het om ongevallen waarbij fietsers en voetgangers betrokken zijn, dan is de stijging nog sterker, van 256 naar 450 of 76 procent erbij.

De cijfers zijn volgens Stef Willems van VIAS bovendien een onderschatting. Bij ongevallen met fietsers wordt de politie er meestal niet bijgehaald, die ongevallen worden dan ook niet aangegeven en meegeteld. Bij een zwaar letstel wordt vaak meteen naar de spoedafdeling van een ziekenhuis gegaan. Maar hoeveel mensen zich daar aanmelden, daar heeft VIAS geen zicht op.  (lees verder onder de foto)

Maarten Hartman

Te veel "zwakke weggebruikers", te weinig plaats

De reden waarom het aantal ongevallen met fietsers in stijgende lijn gaat, valt niet ver te zoeken. Mensen laten steeds vaker de auto thuis en maken meer en meer gebruik van alternatieve eigen vervoersmiddelen. De variatie is groot: fietsen, bromfietsen, elektrische fietsen, speed pedelecs (snelle elektrische fietsen), bakfietsen, steps, monowheels (elektrische eenwielers).... Ook het verschil in snelheid is groot en vooral daarin schuilt het gevaar voor ongevallen, zeker bij het inhalen.

De weginfrastructuur is op die toename aan één-, twee- en driewielers vaak ook niet voorzien. Daar is dus nog heel wat werk aan de winkel voor de overheid, zegt VIAS. Maar zelf kun je ook ongevallen vermijden, door je collega-weggebruiker de ruimte te geven die nodig is om zich veilig te verplaatsen.

Meest gelezen