AFP or licensors

Strengere regels voor alcoholreclame

Reclame voor alcoholische dranken moet binnenkort beantwoorden aan strengere regels. Wie de regels herhaaldelijk overtreedt, riskeert een boete die kan oplopen tot 10.000 euro. Dat staat in een nieuw convenant van de Raad voor de Reclame, de Federatie Vinum et Spiritus en de Federatie van Belgische Brouwers. Het convenant heeft nu groen licht gekregen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). 

Reclame voor alcohol is al aan bepaalde voorschriften onderworpen. Hij mag bijvoorbeeld niet gericht zijn op minderjarigen en mag niet aanzetten tot overmatig gebruik. Er zijn ook specifieke regels voor de media, die voornamelijk minderjarigen beschermen. Die regels zijn sinds 2005 opgenomen in een convenant met regels die de sector zichzelf oplegde. Dat convenant kreeg in 2013 een eerste update en wordt nu uitgebreid.

Vanaf 2 september zal bij de behandeling van klachten over alcoholreclame de FOD Volksgezondheid worden geraadpleegd. Op die manier moet het aspect "gezondheid" een zwaarder gewicht krijgen. Voortaan moeten leden van Vinum et Spiritus en van de Brouwersfederatie op voorhand advies vragen bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) over nationale reclamecampagnes voor radio of televisie en over reclame in de bioscoop. Diezelfde JEP kan boetes tot 10.000 euro opleggen bij herhaaldelijke inbreuken tegen de regels.

"Het onverantwoord gebruik van alcohol heeft nefaste gevolgen voor de gezondheid. Dat is iets waar alcoholproducenten absoluut rekening mee moeten houden als ze reclame maken", motiveert minister De Block de verscherpte regels en controle.

Meest gelezen