Draagvlak voor verhoging van de pensioenleeftijd is er nog altijd niet

In Vlaanderen, Wallonië en Brussel is een overgrote meerderheid voor een verlaging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 65 jaar. Dat blijkt uit de politieke barometer van VRT NWS, De Standaard, RTBF en La Libre.

Mocht u er nog aan twijfelen: voor de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67 blijkt er geen draagvlak te zijn. 75 procent van de ondervraagde Vlamingen vindt dat de pensioenleeftijd opnieuw naar 65 jaar moet worden verlaagd. In Brussel (71 procent) en Wallonië (81 procent) wordt daar op dezelfde manier tegen aangekeken.

De regering-Michel besliste in 2015 om de pensioenleeftijd tegen 2030 op 67 jaar te brengen. De maatregel was verrassend, want geen enkele partij had tijdens de campagne in 2014 aangegeven dat te willen. Al in 2015 gaf een peiling door het onderzoeksbureau IPSOS in opdracht van het Luikse pensioenfonds Ogeo Fund aan dat driekwart van de Belgen tégen was, maar volgens minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) was de verhoging noodzakelijk om het systeem betaalbaar te houden. 

Ruim een maand voor de verkiezingen is in Vlaanderen ook gepeild naar de bereidheid om te gaan stemmen. 59 procent van de ondervraagden is het niet eens met de stelling "Als er geen opkomstplicht was, ging ik op 26 mei niet stemmen". Met andere woorden: zij zouden dus wél gaan stemmen. 36 procent schaart zich wél achter de stelling en geeft aan inderdaad niet te gaan stemmen, als er geen opkomstplicht bestond. 

"België moet excuses aanbieden voor de wreedheden die tijdens het  koloniale verleden zijn begaan": dat was de opvallende oproep van een expertengroep van de Verenigde Naties. 51 procent van de ondervraagde Vlamingen is het daarmee eens, 32 procent niet.

De laatste maanden staat het klimaat hoog op de politieke agenda. Onder meer over de wenselijkheid van korte vluchten met het vliegtuig rijzen vragen. 40 procent van de ondervraagde Vlamingen is het ermee eens dat dergelijke korte vluchten worden afgeschaft, maar 47 procent ziet zoiets niet zitten. 

Ook de kwestie van de Belgische IS-strijders die al dan niet moeten worden teruggehaald, beroert de gemoederen. 29 procent van de ondervraagde Vlamingen is het eens met de stelling dat ze hier moeten worden berecht, 61 procent is tegen.

De peiling van TNS KANTAR is uitgevoerd in opdracht van VRT NWS, De Standaard, RTBF en La Libre. Ze is telefonisch afgenomen bij 1.006 stemgerechtigde Nederlandstaligen wonend in Vlaanderen, 1.004 Franstalige kiezers wonend in Wallonië en 759 kiezers in Brussel in de periode van 25 maart tot en met 14 april. De foutenmarge bedraagt 3,1 procent. 

Meest gelezen