Theoloog Hans Geybels in open brief: "Godsdienstvrijheid in ons land is in gevaar"

Theoloog én KU Leuven-professor Hans Geybels heeft een open brief geschreven naar alle volksvertegenwoordigers in ons land. Hij vreest voor een verminderde neutraliteit op het vlak van religie.

Vandaag stemt de Senaat over de herziening van een groot aantal grondwetsartikels. En dat lokt KU Leuven-professor Hans Geybels uit zijn tent: hij is de man achter een open brief, ondertekend door heel wat grote en invloedrijke namen uit het maatschappelijke en religieuze veld. Geybels klaagt aan dat de vrijheid van godsdienst, onderwijs en vereniging onder druk komt te staan. 

En hoe dan? Geybels voelt dat "het voor bepaalde groepen niet volstaat dat de welwillende opstelling van de Belgische Staat ervoor zorgt dat het fundamentele mensenrecht van godsdienstvrijheid in ons land kan beleefd worden", schrijft Geybels. En nog uit de brief: "Die groepen hebben zich namelijk tot doel gesteld het begrip “laïciteit” in de grondwet op te nemen."

En daar wringt het allemaal: "Wij zijn bezorgd over de consequenties die het introduceren van het begrip laïciteit in de Belgische grondwet zou hebben. Het is onnodig en gevaarlijk. (...) Gevaarlijk omdat het concept laïciteit de welwillende neutraliteit van de Belgische staat ombuigt en de grote evenwichten tussen kerk en staat, schoolpact en godsdienstonderwijs op de helling zet."

Het begrip laïciteit brengt de democratie in gevaar, dat is onaanvaardbaar

Hans Geybels, professor faculteit religiewetenschappen KU Leuven

Geybels én de ondertekenaars van de brief noemen "laïciteit" de benaming van één levensbeschouwing, vrijzinnigheid.  En hekelen dat: "Er zou dus een vrijzinnigheid als levensbeschouwing zijn, én een andere vrijzinnigheid als fundamenteel grondwetsbegrip. Dat is onaanvaardbaar."

En de brief blijft hameren op de hele zaak: "Laïciteit impliceert dat het religieuze of levensbeschouwelijke uit het publieke domein verbannen wordt. Dat brengt de democratie zelf in gevaar. In een democratie trekt de overheid niet één religie of levensbeschouwing voor, maar garandeert zij dat diverse meningen aan bod kunnen komen. Waarom dat op de helling zetten?"

Kortom, Geybels pleit ervoor het begrip "laïciteit" te weren uit de grondwet. Aan de senatoren om daar gevolg aan te geven of niet. Een wens ook van de tientallen andere ondertekenaars onder wie Lieven Boeve (hoofd van het katholiek onderwijs Vlaanderen), Michael Freilich (voormalig hoofredacteur van 'Joods Actueel"), Julien Klener (UGent-professor en joodse gezagsdrager), advocaat Paul Quirynen, gewezen "Kerk en Leven"-hoofdredacteur Mark Van De Voorde en Herman Van Rompuy.

Lees hier de volledige open brief. 

Meest gelezen