Oosterweelwerken vanaf mei in stroomversnelling: "Bereid je voor op de werken"

De Oosterweelwerken op Linkeroever steken vanaf mei een tandje bij. Na een jaar van voorbereidingswerken wordt het project dat de Antwerpse Ring volledig rond moet maken duidelijk zichtbaar. De eerste geplande werken zullen plaatsvinden op de E17 in mei en op de E34 in augustus. “We zijn al een hele tijd bezig, maar nu worden de werken ook zichtbaar en voelbaar”, waarschuwt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

De werken aan de Oosterweelverbinding klinken voor veel mensen nog ver weg. Die werken gaan binnenkort definitief van start. Het project dat de Antwerpse Ring (R1) volledig rond moet maken heeft een jaar van voorbereidingswerken gekend. Het uiteindelijke doel van het project is minder files, minder ongevallen en een betere leefkwaliteit voor de hele Antwerpse regio. 

We proberen de grote werken maximaal voor te bereiden om voor minimale hinder te zorgen
Ben Weyts (N-VA)

De Oosterweelwerken zullen op verschillende plaatsen heel wat hinder met zich meebrengen. De eerste fasen van de werkzaamheden zijn vooral bedoeld om de hinder tijdens de grote Oosterweelwerken zo veel mogelijk te beperken. De boodschap van de campagne die vandaag gelanceerd wordt, luidt dan ook: “Bereid je voor op de Oosterweelwerken". "We proberen de grote werken maximaal voor te bereiden om voor minimale hinder te zorgen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Eerste werkzaamheden

De eerste werkzaamheden staan gepland in mei. Op de noordzijde van de E17 worden de zijbermen voorbereid voor de plaatsing van 8 meter hoge geluidsschermen. Op de zuidzijde vinden grondwerken plaats. De werken waren sinds maart al bezig, maar nu wordt ook de middenberm aangepakt met onder meer nieuwe verlichtingspalen en technische installaties. De werkzaamheden zullen vermoedelijk tot midden 2020 duren.

Op de E34 beginnen vanaf augustus voorbereidende werken aan de middenberm en aan de zijbermen ter hoogte van Waaslandhaven-Oost. De werken maken plaats voor een nieuw op- en afrittencomplex: de bestaande op- en afrit wordt tijdelijk verlengd en het kruispunt met de Canadastraat en de Keetberglaan wordt naar het noorden verlegd. De werken zullen tot juli 2020 duren. Op beide locaties wordt er beperkte hinder verwacht, omdat het aantal rijstroken tijdens de werkzaamheden hetzelfde blijft.

Alternatieven

Ondanks de grote impact van de werken, blijven de alternatieven eerder beperkt. "We moeten nog veel meer investeren in alternatieven", vult Weyts aan. "Op het vlak van fietsersinfrastructuur hebben we gezorgd voor een stijging van 55% voor onder meer betere fietspaden, wat op zich zorgt voor meer fietsers. Die fietsers gaan meer investeringen vragen en zo is er een sneeuwbaleffect ontstaan."

Voor wie de fiets of het openbaar vervoer geen optie is, zijn er minder mogelijkheden. Minister Weyts benadrukt dat een zekere vorm van hinder op korte termijn onvermijdelijk is als je het mobiliteitsprobleem op lange termijn wil aanpakken. "Om een omelet te maken moet je ook eerst de eieren breken", besluit Weyts.

Corneel Van Oosterweel

De nieuwe campagne heeft meteen een eigen gezicht gekregen. Mascotte "Corneel Van Oosterweel" zal gebruikt worden om aan te geven waar de werkzaamheden plaatsvinden. “Zie je Corneel, dan weet je: hier werkt men aan de Oosterweelverbinding”, zegt Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis. 

Zie je Corneel, dan weet je: hier werkt men aan de Oosterweelverbinding
Luc Hellemans, algemeen directeur Lantis

“In de zomer van 2020 zullen we op meerdere plaatsen tegelijk aan de slag zijn. Hoewel we veel maatregelen nemen om de hinder voor de weggebruiker te beperken, zullen onze werven een aanpassing vragen", voegt Hellemans toe. "Omdat de werven voor de realisatie van de Oosterweelverbinding de komende jaren alleen maar zullen toenemen, stelt Lantis vandaag een mascotte voor die weggebruikers doorheen de werken moet loodsen". Een eerste ontmoeting met het publiek staat gepland op de Open Wervendag op 19 mei.

Minister Weyts stelde vanmorgen officieel de mascotte "Corneel Van Oosterweel" voor:

Videospeler inladen...

Meest gelezen