(C)2016 Tom van Limpt, all rights reserved

"Geestelijke gezondheidszorg blijft zorgenkindje van Belgisch gezondheidssysteem"

Geestelijke gezondheidszorg blijft het zorgenkindje van het Belgische gezondheidssysteem. Dat blijkt uit het rapport over de performantie van het Belgische gezondheids­systeem, gepubliceerd door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), het RIZIV en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)

Het rapport lijst de sterktes en de zwaktes van ons gezondheidssysteem op. De geestelijke gezondheidszorg blijft daarbij dus het zorgenkindje van het Belgische gezondheidssysteem, met soms lange wachttijden voor een eerste contact. Het aantal voorschriften voor antidepressiva blijft toenemen, zoals overal in Europa, maar de Belgische cijfers liggen hoger dan het gemiddelde, vooral dan in Wallonië.

Uit het rapport blijkt ook dat de zorgkwaliteit vrij goed is, maar de veiligheid van de zorg hier en daar slechts gemiddeld, met een oranje licht voor ziekenhuisinfecties. Daarnaast worden er nog altijd te veel antibiotica voorgeschreven.

Ook de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel blijft een delicate kwestie. In die mate dat de auteurs van het rapport zich de vraag stellen of België in staat is om de vergrijzing van de bevolking en de toename van chronische ziekten op te vangen.

Nog pijnpunten: een afnemend aantal ouderen die zich laten vaccineren tegen griep en in de woonzorgcentra worden nog te veel geneesmiddelen (vooral anticholinergica, antidepressiva en neuroleptica) voorgeschreven.

Maar er is ook positief nieuws: de vijfjaarsoverleving na dikkedarmkanker, minder neonatale sterfte en het gebruik van goedkope geneesmiddelen.

Het rapport moet beleidsmakers helpen bij het stellen van hun prioriteiten.

Meest gelezen