Groen en Ecolo vormen een familie, maar zijn het niet over alles eens

De partijen Groen en Ecolo vormen samen een fractie in de Kamer en werken op veel vlakken nauw samen, meer dan de andere traditionele partijen boven en onder de taalgrens. Samen hopen ze de grootste politieke familie te worden na de verkiezingen, maar toch verschillen de standpunten van beide partijen op heel wat punten. Dat is vanavond te zien in Terzake. Hieronder alvast enkele voorbeelden.

Ecolo is voorstander van het opnieuw verlagen van de wettelijke pensioenleeftijd tot 65 jaar. De verhoging van pensioenleeftijd houdt geen rekening met de werkomstandigheden en is vooral voor vrouwen en werknemers met een zwaar beroep nadelig. Groen daarentegen wil rekenen in loopbaanjaren. Iedereen mag na 42 loopbaanjaren met pensioen, ongeacht de leeftijd.

Ecolo is voorstander van het invoeren van een vierdaagse werkweek met behoud van loon. Op die manier kan de werkloosheid en het aantal burn-outs verlaagd worden en krijgen de werknemers meer vrije tijd. Groen is geen voorstander van een algemene regeling en wil vooral inzetten op maatwerk, zowel wat de kwaliteit van het werk als de arbeidstijd betreft.

Ecolo is tegen het afbouwen van het brugpensioen, waarop de regering de voorbije jaren zwaar heeft ingezet. Groen houdt vast aan het pensioen na een loopbaan van 42 jaar, maar wie op oudere leeftijd ontslagen wordt, krijgt recht op een betere begeleiding.

Groen vindt dat de mogelijkheid om in de horeca bij te verdienen tegen een verlaagd belastingtarief, de flexi-jobs, afgeschaft moet worden. Groen vindt dat alle inkomsten uit arbeid gelijk belast moeten worden. De flexi-jobs hollen het sociaal systeem uit en vormen oneerlijke concurrentie voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep. Ecolo wil eerst nagaan wat de gevolgen van de flexi-jobs zijn inzake de strijd tegen het zwartwerk, de kwaliteit van het werk en de impact op de sociale zekerheid. Op basis daarvan kan het systeem aangepast worden.

Ecolo vindt dat de belastingen op de hoogste lonen moeten worden verhoogd. Met de opbrengst kan de belastingdruk op de middenklasse verlaagd worden en kan er beter gezorgd worden voor kwetsbare mensen. Volgens Groen moet arbeid lonen en is de belasting op arbeid al bij de hoogste in Europa. De partij wil een verschuiving van de belasting op arbeid naar een belasting voor de grootste vermogens en de vervuilers.

Groen pleit voor het afschaffen van de salariswagens tegen 2024. Zelfs groene salariswagens, die niets uitstoten, blijven een overheidssubsidie voor files. De partij pleit in de plaats voor een mobiliteitsbudget. Ecolo wil de belastingen op arbeid herbekijken en is ook te vinden voor een mobiliteitsbudget.

Groen vindt dat er harder moet worden opgetreden tegen de verkoop van cannabis. Die strijd mag niet gericht zijn tegen de gebruikers, maar tegen de handel in drugs en de dealers. Ecolo stelt dat de repressie de voorbije jaren duidelijk heeft gemaakt niet te werken. De partij pleit daarom voor een gereglementeerde vrije verkoop van cannabis.

(Lees verder onder de video)

Bekijk hieronder de reportage in "Terzake" over de samenwerking tussen Ecolo en Groen:

Videospeler inladen...

Klaar om te regeren

Zoals uit de video hierboven blijkt, proberen beide partijen eventuele meningsverschillen uit te praten om tot een compromis te komen. "Er zijn geen grote fundamentele verschillen tussen beide", zegt ook de hoofdredacteur van La Libre Belgique, Dorian De Meeûs, in "Terzake". "Ze kunnen samen praten over verschillende problemen en ze zullen zeker een synthese van hun standpunten kunnen maken."

"Het grote verschil is het publiek aan wie zij zich moeten voorstellen", zegt De Meeûs. "Ik denk echt dat de Vlaamse en de Waalse kiezers verschillend zijn. In Wallonië hebben we een armer publiek, met veel werklozen. Daarom kunnen beide partijen niet dezelfde boodschap brengen in Wallonië en Vlaanderen. Dat is het verschil."

Als de peilingen uitkomen, is het vrij zeker dat Ecolo in Wallonië en Brussel deel zal uitmaken van de regering en ze zijn zich daar al op aan het voorbereiden, zegt De Meeûs. "Al de partijen die in de laatste peiling meer dan 20 procent haalden, zijn alles aan het voorbereiden." Het gaat dan over het samenstellen van een groep onderhandelaars en het contacteren van mensen voor ministerkabinetten.

Ziet de Meeûs een groene premier of minister-president zitten? "Covoorzitter Zakia Khattabi is naar eigen zeggen kandidaat om minister-president te worden van Brussel. Jean-Marc Nollet wil zeker voorzitter van Ecolo blijven om de touwtjes in handen te houden. Als Groen en Ecolo de grootste politieke familie worden, wordt de naam van Kristof Calvo genoemd als federaal premier, maar de peilingen tonen toch dat Calvo niet zo populair is in Vlaanderen als we dachten in Wallonië".

Kijk hieronder naar het hele gesprek met De Meeûs in "Terzake":  

Videospeler inladen...

Meest gelezen