Videospeler inladen...

Kleuteronderwijs krijgt evenveel werkingsmiddelen als lager onderwijs

Vanaf volgend schooljaar komt er meer geld voor het kleuteronderwijs. Dat heeft het Vlaams Parlement unaniem beslist. Het kleuteronderwijs zal evenveel werkingsmiddelen krijgen als het lager onderwijs, het gaat om 50 miljoen euro per jaar.

Het is een oud zeer. Het kleuteronderwijs heeft te kampen met een historische onderfinanciering van 60 miljoen euro tegenover het lager onderwijs. Die onderfinanciering is ontstaan omdat men er vroeger van uitging dat kleutertjes maar twee derde van de tijd naar school gaan en vaak thuisblijven. Daarom krijgen kleuterscholen 33 procent minder werkingsmiddelen.

Er gaan al jaren stemmen op om een einde te maken aan de historische onderfinanciering van het kleuteronderwijs. De politieke consensus daarover is ook gegroeid. Een maand geleden keurde het Vlaams Parlement al een motie goed waarin de gelijkschakeling wordt gevraagd. Nu heeft het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd waarin de gelijkschakeling al vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt gevraagd. Die gelijkschakeling is ook meteen verankerd in voorstel van decreet dat unaniem is goedgekeurd. Voor een volledig schooljaar zou het gaan om een investering van 50 miljoen euro. Voor het begrotingsjaar 2019 alleen zou het gaan om een bedrag van ruim 16 miljoen euro.

De resolutie herneemt ook de andere onderwijsvoorstellen uit de motie van een maand geleden. Zo is het de bedoeling om er in de toekomst op toe te zien dat personeel en financiële middelen maximaal ten goede komen aan het leerproces van de leerlingen in de school en in de klas. Het M-decreet, voor leerlingen met bijzondere onderwijsnoden, wordt geëvalueerd en bijgestuurd, "zodat alle leerlingen de gepaste ondersteuning krijgen waarbij de grootste leerkansen worden gegarandeerd".

"Belangrijk is ook dat er extra middelen worden voorzien om niet-Nederlandstalige kinderen Nederlands te leren en te integreren", zegt Koen Daniëls van N-VA. "Daarbij zijn taalbaden Nederlands expliciet opgenomen. Het voorzien van bijkomende kleuterverzorg(st)ers en het versterken van de beleidsondersteuning in het basisonderwijs zal ook moeten uitgewerkt worden."

Tot slot wordt de administratieve last voor het onderwijspersoneel verder verlaagd door duidelijk te maken welke documenten opgelegd zijn door de overheid.

Meest gelezen