Megafraude in diamantsector wordt milder bestraft in beroep

De vroegere directeur van de internationale diamanttransporteur Monstrey Worldwide Services heeft in beroep een lichtere straf gekregen voor grootschalige fraude met diamanten tussen 2000 en 2005. 6 vennootschappen en 10 diamantairs kregen alleen nog een schuldigverklaring, omdat het Hof oordeelde dat de redelijke termijn verstreken was in deze zaak. 

In de grootste diamantfraude ooit in de Antwerpse diamantwereld zijn er uiteindelijk 12 mensen en 6 vennootschappen veroordeeld in beroep. De belangrijkste is de vroegere directeur van de internationale diamanttransporteur Monstrey Worldwide Services en zijn dochter. De vroegere directeur kreeg 4 jaar waarvan de helft met uitstel, een geldboete van 412 500 euro en 10 jaar beroepsverbod. In eerste aanleg kreeg hij nog 4 jaar effectief. 

Hoe werd er gefraudeerd?

Diamanten werden fictief internationaal verhandeld tussen verschillende, al dan niet bestaande vennootschappen. Zo werd er een grootschalige parallelle markt gecreëerd waar diamant in het zwart werd verhandeld. Met als doel: belastingen ontduiken. 355 gebruikers van het systeem werden ontmaskerd, van de 103 die er in eerste aanleg voor de rechter werden gebracht werden er 89 veroordeeld. Maar niet iedereen ging in beroep tegen dat vonnis.     

Strafvorderingen verjaard, redelijke termijn overschreden

12 vennootschappen of mensen gingen vrijuit omdat de strafvordering voor hen verjaard was. 6 vennootschappen en 10 mensen werden uiteindelijk alleen maar schuldig bevonden maar kregen geen straf omdat de redelijke termijn voor behandeling van de strafzaak overschreden was. 

Wel meer dan 20 miljoen aan geld, diamanten, juwelen en onroerende goederen verbeurd verklaard

Toch zijn er aanzienlijke sommen verbeurdverklaard. Het gaat dan om geld dat de beklaagden verdienden met de fraude. In totaal gaat het over meer dan 20 miljoen euro aan geld maar bij de vroegere directeur van Monstrey Worldwide Services zijn er ook diamanten, juwelen en drie onroerende goederen verbeurd verklaard. 

"Er is ongeveer voor een drie miljoen euro aan gelden die men heeft kunnen bevriezen op rekeningen in binnenland en buitenland", zegt persmagistraat Jo Daenen. "Dus die gaat men zeker kunnen recupereren. Voor de rest zal men moeten onderzoeken of die gelden zich nog in het vermogen bevinden van degenen die veroordeeld zijn."

Er is ongeveer voor een drie miljoen euro aan gelden die men heeft kunnen bevriezen op rekeningen in binnenland en buitenland

Persmagistraat Jo Daenen

Bijna 15 jaar onderzoek, procedures en procesgang

Het onderzoek begon in oktober 2004. Dergelijke fiscale onderzoeken zijn complex. Het resulteerde in een dossier met meer dan 70 000 procedurestukken. Het duurde tot 2016 voor het eerste proces kon beginnen. Nu, 3 jaar later, is ook de procedure in beroep achter de rug. Persmagistraat Jo Daenen opperde dat het in dergelijke complexe fiscale dossiers toch efficiënter kan verlopen als verdachten via een minnelijke schikking een akkoord treffen met justitie en de fiscus over het betalen van een boete. 

"Men spreekt soms van klassejustitie wanneer men het heeft over minnelijke schikkingen in dit soort van grote financiële zaken", verduidelijkt Daenen. "Maar het zou mogelijk zijn dat het resultaat hetzelfde was geweest en dat men zich een procedure van tien jaar voor de rechtbank en het hof van beroep had kunnen besparen, met dezelfde bedragen die naar de staat zouden gevloeid zijn". 

Meest gelezen