CD&V legt onderwijskaarten op tafel: fors meer geld voor kinderverzorgers en schoolgebouwen

CD&V wil de volgende vijf jaar in totaal 2,5 miljard euro extra investeren in onderwijs. Dat heeft de partij bekendgemaakt bij de voorstelling van haar onderwijsplannen. CD&V wil tegen 2024 500 miljoen euro extra investeren in klimaatvriendelijke schoolgebouwen. Daarnaast willen de Vlaamse christendemocraten vooral het basisonderwijs versterken.

Na N-VA en Open VLD heeft ook CD&V van huidig onderwijsminister Hilde Crevits haar ambitie getoond op het vlak van onderwijs. Zelf noemt de partij die plannen “de tienkamp van CD&V”, omdat het een uitgebreid tienpuntenplan is.

Wat in dat plan vooral opvalt: CD&V geeft al bijna volledig invulling voor het miljard euro aan extra jaarlijkse beleidsruimte dat voor de volgende regeerperiode gecreëerd werd op het departement onderwijs.  

Extra handen

“Daarvan willen we 400 miljoen euro effectief naar onderwijs laten gaan”, legt Hilde Crevits uit, met een absolute prioriteit voor het basis- en kleuteronderwijs. Dat is ook nodig, want het onderwijspersoneel mort dat het de laatste jaren nog te weinig toekomt aan lesgeven.

In het basisonderwijs komt dat door het omstreden M-decreet. Dat wil stimuleren dat zoveel mogelijk kinderen met een beperking les volgen in het gewoon onderwijs, mits de nodige ondersteuning. En aan dat laatste ontbreekt het nog vaak. Dat beseft ook Crevits na de afgelopen regeerperiode. Daarom wil ze in de toekomst extra zorgleerkrachten inschakelen, zodat leerkrachten zich weer meer kunnen focussen op hun kernopdracht: lesgeven.

Ook in kleuterscholen wil Crevits extra personeel voorzien. “Voor ons kleuteronderwijs is het echt van belang dat onze kleuterleiders en -leidsters echt met het pedagogische taken kunnen bezig zijn. Kindjes gaan nu zonder uitzondering vanaf hun 2,5 jaar naar de kleuterschool, maar ze zijn dan vaak nog niet zindelijk. Het is goed dat er dan vaardige handen bij zijn in de klas om te helpen.” Concreet wil Crevits het aantal kleuterverzorgers in kleuterscholen verdrievoudigen.

Nieuwe gebouwen

Dat extra personeel zal jaarlijks 400 miljoen euro extra kosten. Dat laat nog 600 miljoen euro beleidsruimte over. Daarmee wil Crevits de komende jaren om een paar tanden bij te steken in de scholenbouw.

500 miljoen euro wil ze extra uittrekken om de vaak stokoude schoolgebouwen te vervangen door nieuwe, klimaatvriendelijke gebouwen, “want het is zo nodig dat er betere scholen gebouwd worden in Vlaanderen”. Dat laat nog een 100 miljoen euro aan beleidsruimte. 

Meest gelezen