Videospeler inladen...

Welke waterkraan gaat straks dicht? Vlaanderen wil "afschakelplan" voor water tegen 2020

De Vlaamse overheid wil tegen de zomer van volgend jaar een plan klaar hebben dat moet bepalen wie bij grote droogte voorrang krijgt om water te gebruiken. Dat schrijft De Standaard. Door de grote droogte van vorige zomer en de beperkte regenval, zijn de grondwaterreserves in Vlaanderen nog steeds niet hersteld. Daardoor blijft het risico op waterschaarste opnieuw vrij groot. De overheid wil zich nu daarop voorbereiden door een soort afschakelplan voor water op te stellen.

Een afschakelplan voor elektriciteit om in de winter een mogelijke black-out op het stroomnet te vermijden, heeft ons land al. Maar nu wordt er dus ook gewerkt aan een gelijkaardig plan voor water. Want het risico op een nieuwe grote droogte in de zomer blijft.

Uit meetresultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt namelijk dat de grondwaterreserves nog altijd niet hersteld zijn van de droogte van vorige zomer. "De grondwateraanvulling die we in de winter verwachtten, heeft niet tot de peilen geleid die normaal zijn voor de tijd van het jaar", zei de VMM begin april nog. "De grondwaterstanden zijn daardoor op een derde van de locaties in Vlaanderen zeer laag voor de tijd van het jaar." 

Bovendien is er nog altijd niet voldoende regen gevallen om de droogte van vorig jaar te herstellen. De bodem is dus helemaal uitgedroogd en blijft dat voorlopig ook waardoor de kans op een nieuwe schaarste aan water ook zeer reëel blijft.

Het zou kunnen dat er op bepaalde uren van de dag geen water meer uit de kraan komt

Katrien Smet, woordvoerder VMM

Om die schaarste te kunnen counteren wil Vlaanderen nu een soort afschakelplan voor water opstellen. Wie krijgt eerst toegang tot het nog beschikbare water, zal daarbij de centrale vraag zijn. "En we bekijken dat echt wel heel groot", zegt Katrien Smet van de VMM. "Er zal overlegd worden met alle betrokken actoren, zoals middenveldorganisaties, natuurverenigingen, de landbouwers en de industrie."

"Want als je het aan de gewone man in de straat vraagt,  zegt iedereen natuurlijk dat mensen voorrang moeten krijgen, dan de dieren en dan pas de natuur. Maar zo eenvoudig is het niet. Als je bijvoorbeeld de industrie afschakelt, leg je de economie plat, want de industrie heeft ook water nodig. Dus er zijn zeker wel consequenties."

In extreme gevallen zou het dus ook kunnen dat er bijvoorbeeld op bepaalde momenten van de dag geen water uit de kraan van de man in de straat zal komen. "Vergelijk het met de maatregelen die vorig jaar in Zuid-Afrika werden genomen vanwege de extreme droogte. Hopelijk hebben we die maatregelen nooit nodig , maar het is wel belangrijk dat er een plan is als er een crisis is. We mogen niet achter de feiten aan lopen."  

Boerenbond en Natuurpunt tevreden met Vlaams afschakelplan

Natuurorganisatie Natuurpunt vindt het goed dat de Vlaamse overheid tegen de zomer van volgend jaar een soort afschakelplan voor water wil maken.  Maar wel onder een voorwaarde. Bij zo'n afschakelplan mag de natuur zeker niét de laagste prioriteit krijgen.

"We zitten nu al met een biodiversiteitscrisis", zegt Robin Verachtert van Natuurpunt. "Als daar nog eens een grote droogte bij gaat komen, kan dat wel eens de  genadeslag zijn voor heel wat planten en dieren." De natuur moet dus zeker water blijven krijgen aldus Natuurpunt.

 "Bovendien zijn de ecosystemen ook klimaatbuffers, wapens tegen de klimaatverandering. En die gaan we echt nodig hebben in de toekomst, dus de wapens een lage prioriteit geven in het afschakelplan zou raar zijn." 

Ook Boerenbond is voorstander van een afschakelplan. "Het is goed dat er een structureel planmatige aanpak komt", zegt Vanessa Saenen van Boerenbond. "Maar voor ons is het ook belangrijk dat landbouw voldoende hoog komt te staan op de prioriteitenlijst, omdat anders de voedselproductie in het gedrang komt. En dat is essentieel voor iedereen."     

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen