AFP or licensors

Beste overheid, help het humaan papillomavirus in België mee uitroeien

Verschillende professoren en artsen roepen tijdens de vaccinatieweek (24 tot 30 april) zowel de regionale als de federale overheid op om te werken aan een betere vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV). Het virus ligt aan de basis van onder meer baarmoederhalskanker. Betere vaccinatie kan het virus op lange termijn uitroeien: "We vermoeden dat België binnen 40 jaar haar doelstelling om HPV-infecties uit te roeien, kan bereiken".

Elk jaar opnieuw sterven wereldwijd 310.000 vrouwen aan baarmoederhalskanker. Erger, het is een voorkombare ziekte. Recent onderzoek, in de Lancet of Oncology gepubliceerd, toont aan dat de vereiste maatstaf, om binnen de 40 jaar baarmoederhalskanker uit te roeien, een algemene vaccinatie en screening is. 

Een vierde van de kankers veroorzaakt door HPV treft ook mannen

Deze studie spitst zich toe op baarmoederhalskanker. Maar het is inmiddels duidelijk dat humaan papillomavirus (HPV) ook aan de basis ligt van andere kankers en andere ziektes, waarbij alle leeftijden en beide geslachten betrokken zijn: een vierde van de kankers veroorzaakt door HPV treft ook mannen.

Voor de Belgische en de wereldgezondheidszorg is de uitdaging gigantisch. Om baarmoederhalskanker definitief uit te roeien, zijn HPV-experten en ook de WGO (Wereld Gezondheidsorganisatie) overtuigd dat, zowel voor meisjes als voor jongens, minimaal 80% nationale vaccinatiedekking de regel dient te zijn.  We verwachten dat België binnen 40 jaar haar doelstelling om HPV infecties uit te roeien kan bereiken.  Daarvoor zijn evenwel acties, ter verhoging en behouden van de vaccinatiedekking en ter promotie van inhaalvaccinaties, vereist.

We vermoeden dat België binnen 40 jaar haar doelstelling om HPV-infecties uit te roeien, kan bereiken

Hogere vaccinatiedekking

Volgens ons is de voornaamste uitdaging voor Wallonië en de Brusselse gemeenschap ontegensprekelijk een snelle toename van de vaccinatiegraad, voor Vlaanderen is dit het behouden van de vaccinatiedekking. Deze bedraagt momenteel ongeveer 36% voor meisjes in Wallonië. In Vlaanderen wordt er dankzij een uniforme vaccinatiepolitiek, reeds 91% dekking voor meisjes bereikt.

De volgende uitdaging ligt bij de inhaalvaccinatie. Onze gemeenschapsregeringen hebben reeds extra investeringen aangekondigd: HPV-vaccinatie wordt uitgebreid naar jongens vanaf september 2019. In België is het vaccin dan gratis en een onderdeel van het schoolprogramma tot en met de leeftijd van 14 jaar. Maar jammer voor de talrijke jongeren die niet de kans kregen om zich te laten vaccineren vóór hun 14e. We menen dat met deze beperkte keuze de uitroeiing van door HPV geïnduceerde ziekten vertraging zal oplopen.

De federale overheid zou HPV-vaccinatie tot de leeftijd van 26 jaar moeten vergoeden en liefst zelfs op 9 jaar starten. Dit is althans de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad van juli 2017. Tijdens de vaccinatieweek roepen we zowel de regionale als de federale overheid op om hun verantwoordelijkheid op vlak van volksgezondheid niet uit de weg te gaan.

Door een reeks krachtige maatregelen zal Australië het eerste land zijn dat tegen 2028 baarmoederhalskanker heeft uitgeroeid

Het voorbeeld van Australië is inmiddels veelbelovend. Door een reeks krachtige maatregelen, waaronder een inhaalvaccinatie, zal Australië het eerste land zijn dat tegen 2028 baarmoederhalskanker heeft uitgeroeid.

Universele vaccinatie redt levens en garandeert het terugschroeven van de uitgaven van het gezondheidsbudget. Met een actieve vaccinatiestrategie, dus ook met een “catch-up" politiek, zouden we anus-, penis-, vulva-, vagina- en orofaryngeale kankers drastisch kunnen terugdringen, d.w.z. meer dan 1.000 kankergevallen per jaar in België. 

Inmiddels heeft wetenschappelijke evidentie de veiligheid van het vaccin bevestigd. Anti-vaccin activisten zorgen voor wantrouwen en de trieste gevolgen van dergelijke roddels blijven niet uit.

Wat onze gezondheidszorg dient te waarborgen, is preventief beleid om zonder onderscheid een optimale gezonde toekomst te waarborgen voor elk van ons: een inhaalvaccinatie voor HPV en een hoge dekkingsgraad horen daarbij.

Reporters

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen