Videospeler inladen...

Duidelijkheid over aanpak privacy voor Limburgse hulpdiensten

In Limburg hebben politie, parket en ziekenhuizen duidelijke afspraken gemaakt over de informatie die ze mogen delen en hoe strikt ze hun beroepsgeheim moeten naleven. Zo moeten crisissituaties vlotter verlopen. 

De hulpdiensten communiceren vaak moeilijk onderling. Niet enkel in Limburg, het is een algemeen probleem. Om dat te vereenvoudigen, is vanochtend een protocol ondertekend. Het is een oud zeer dat er veel onduidelijkheid is over wat artsen nu precies wél en niet mogen meedelen aan politie en parket. Door hun beroepsgeheim zijn ze in principe énkel verplicht om kindermishandeling te melden. In alle andere zaken mógen ze in principe zelfs niets zeggen.

Dit was al altijd een probleem, GDPR heeft er in de essentie niks mee te maken maar het maakte de situatie wel nóg moeilijker, vooral door de transparantieverplichting. Vroeger ging een arts al eens toch iets melden, op basis van gezond verstand (bijvoorbeeld bij een grote zoekactie), maar nu zijn de regels zó strikt dat artsen niet meer geneigd zijn het nog te doen.

Dus is er meer dan ooit nood aan afspraken. Limburg is niet de eerste die een protocolovereenkomst maakt, Antwerpen deed het al en ook in Leuven is er een mildere vorm met een afspraak tussen Gasthuisberg en het parket. Maar Limburg is wel de eerste die het doet na de invoering van GDPR, in tijden dus dat privacy nog belangrijker is geworden.

We deden zoekacties naar mensen die gewoon in het ziekenhuis verbleven

Guido Vermeiren, procureur des Konings

Voor justitie bijvoorbeeld is het belangrijk te weten in welke mate iemand gewond is, zegt Guido Vermeiren, procureur des Konings van het parket Limburg: "We waren zoekacties aan het doen naar mensen die gewoon in het ziekenhuis verbleven. Dat is niet juist, natuurlijk. Dat heeft tot heel wat frustraties geleid. Het was dus nodig om duidelijke afspraken te maken."

"Sinds de privacywetgeving is alles heel erg op scherp gesteld. We voelden ons langs aan alle kanten gebonden om over namen te zwijgen. Het was nodig om in te grijpen, maar het protocol nu is zeker een stap vooruit", volgens dokter Agnes Meersman, hoofd van de spoedafdeling van het Hasselste Virga Jesse-ziekenhuis.

Bekijk het verslag in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen