Topvrouw Zorgnet-Icuro: "Jaarlijkse bijdrage door Vlaming aan zorgpremie moet omhoog"

De bijdrage die elke Vlaming betaalt voor bijkomende sociale bescherming, de zogenoemde zorgpremie, moet omhoog. Dat zegt topvrouw Margot Cloet van Zorgnet-Icuro in een opiniestuk in De Tijd. Jaarlijks betalen Vlamingen nu 52 euro of uitzonderlijk 26 euro, voor de zeer lage inkomens. Maar de noden in de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en voor mensen met een beperking worden te groot, zegt Cloet. 

De woonzorgcentra zijn onderbemand, de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn onverantwoord en het budget voor mensen met een beperking is ontoereikend. De topvrouw van Zorgnet-Icuro benoemt in haar opiniestuk de drie grootste pijnpunten in de zorg die onder Vlaamse bevoegdheid valt. "Wat betekent de Vlaamse sociale bescherming als de meest kwetsbaren niet voldoende beschermd worden, of bepaalde groepen uit de boot vallen?", vraagt Margot Cloet zich af.

Ouderenzorg

De problemen in de ouderenzorg moeten ernstig genomen worden, vindt ze: "De woonzorgcentra zijn schrijnend onderbemand. Het personeel kan de werkdruk niet aan en heeft onvoldoende tijd om echt warme zorg te geven aan mensen in hun laatste levensfase." Voldoende zorg én extra plaatsen die nodig zullen zijn voor de vergrijzende bevolking zouden volgende regeerperiode zo'n 2 miljard euro kosten.

Geestelijke gezondheidszorg

Ook bij de geestelijke gezondheidszorg wordt al langer aan de alarmbel getrokken. Berichten over oplopende wachttijden en gebrek aan plaats voor wie acute hulp nodig heeft, duiken regelmatig de kop op. "Voor een uitbreiding van de ambulante behandelingcapaciteit, de psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen is zo'n 450 miljoen euro nodig", betoogt Cloet in haar opiniestuk.

Mensen met een beperking

En dan is er nog het budget voor mensen met een beperking. Het Agentschap voor Personen met een Handicap berekende dat in de volgende legislatuur 1,5 miljard euro nodig is om alle wachtende personen met een beperking een zorgbudget te kunnen geven, haalt Cloet aan. De nieuwe Vlaamse regering zou in totaal dus 4 miljard euro moeten vrijmaken en/of zoeken om voldoende zorg te bieden.

Wat betekent de Vlaamse sociale bescherming als de meest kwetsbaren niet voldoende beschermd worden, of bepaalde groepen uit de boot vallen?

Topvrouw Margot Cloet besluit haar opiniestuk met een verwijzing naar de discussie over nieuwe systemen met complexe nieuwe regelgevingen. Dat moet geen doel op zich zijn, zegt ze, "de zorg voor mensen die ze nodig hebben, is dat wel. Politici, de keuze is aan u."

In "De ochtend" op Radio 1 verduidelijkt Cloet dat de bijdrage wat haar betreft inkomensafhankelijk mag worden, wat nu slechts zeer beperkt het geval is. Enkel de allerlaagste inkomens betalen minder.

Bovendien verwacht Cloet niet alles van een verhoging van de bijdrage. De nieuwe Vlaamse regering moet volgens haar ook op andere manieren op zoek naar extra middelen voor de Vlaamse zorg.

Politieke reactie

In aanloop van de verkiezingen is het voor politici niet eenvoudig om te pleiten voor een belastingverhoging. “Dat staat niet in het programma van mijn partij”, zegt ook Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) in “De ochtend”. Of hij persoonlijk wel vindt dat de premie omhoog moet, daarover blijft hij vaag. “Het is nu 52 euro, dat heeft ook het voordeel van de eenvoudigheid”, klinkt het. 

Meest gelezen