Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Totaal gebrek aan communicatie bij overheden in Sri Lanka speelde terroristen in de kaart

Het is u de voorbije dagen wellicht ook opgevallen: de communicatie over de terreurgolf van Pasen in Sri Lanka was allesbehalve duidelijk, zowel tussen de overheidsdiensten onderling als naar de buitenwereld toe. Het ergste is echter dat waarschuwingen van de Indiase geheime dienst NIA dat er een aanval op til was, werden genegeerd.

"A breakdown of communication", zo noemde een duidelijk geïrriteerde premier Ranil Wickremesinghe de manier waarop in Sri Lanka is gereageerd voor en na de terreuraanslagen van zondag. De premier houdt overigens vol dat hij niet op de hoogte was van waarschuwingen van de Indiase inlichtingendienst NIA dat er een aanslagengolf op komst was.

Een ander duidelijk voorbeeld van slechte communicatie was het dodental dat eerst hoog opliep tot meer dan 350 en dan plots teruggebracht werd tot 253. Dat is nog begrijpelijk: in de chaos na de aanslagen zijn die gegevens wel vaker verwarrend en bovendien zijn sommige lichamen zo uit elkaar gerukt dat er nauwelijks identificatie mogelijk is. Diegenen die dat vreselijk ondankbare onderzoek doen, zijn ook maar mensen.

Speelde machtsstrijd tussen premier en president mee?

Minder begrijpelijk is dat waarschuwingen dat er een aanslag op til was, bllijkbaar niet bij de leiders van het land zijn geraakt of dat die er niets mee gedaan zouden hebben. Enkele weken geleden had een lid van de veiligheidsdiensten al gewaarschuwd, maar dat bleek niet opgepikt te zijn.

President Sirisena en premier Wickremesinghe vochten onlangs nog een hevige machtsstrijd uit.

Vlak voor de aanslagen, kwam er plots een waarschuwing van de Indiase geheime dienst NIA. Premier Wickremesinghe houdt vol dat hij daarvan nooit op de hoogte is gesteld en dat zegt ook zijn politieke rivaal, president Maithripala Sirisena. Vooral bij die laatste is dat vreemd, want hij is naast president ook minister van Defensie en de hoofdverantwoordelijke van de veiligheidsdiensten in Sri Lanka.

Enkele maanden geleden waren beiden verwikkeld in een hevige machtsstrijd waarbij de president de premier wou afzetten, maar uiteindelijk bakzeil moest halen. Het vertrouwen tussen beiden bleek nadien ver zoek.

Wirwar van spel- en schrijffouten in verslagen

Helemaal onbegrijpelijk wordt het door de wirwar van schrijfwijzen van de namen van de kleine terreurgroep die nu met de vinger gewezen wordt. Als naargelang de bron wordt die "National Thawheek Jaman" genoemd, dan weer eens "National Towheed Jamaar" en elders "Thowheed Jammath", terwijl dat in het Arabisch Tawhid Jemaat zou moeten zijn.

De haatprediker die die groep leidde, Mohammed Hashim Zahran, wordt dan weer afwisselend "Mohammed Zaharan" of "Zahran Hashmi" genoemd en nog iets anders in een ander document. Die man kon overigens blijkbaar ongestoord op internet oproepen tot geweld tegen niet-moslims zonder dat er tegen hem actie werd ondernomen. Het feit dat Sri Lanka nadien nog per vergissing een internationaal opsporingsbevel uitvaardigde tegen een Amerikaanse moslima die als mensenrechtenactiviste werkt en dat met excuses opnieuw introk, wekt ook geen vertrouwen.

Ook de bewering dat de aanslagen in Sri Lanka een vergelding zouden zijn voor die tegen moskeeën in de stad Christchurch in Nieuw-Zeeland lijkt nergens op gebaseerd en bovendien duurt het plannen van een dergelijk grote aanslagengolf meestal veel langer dan die paar weken daartussen. Over de banden tussen de Sri Lankaanse extremistische groep en de terreurgroep IS is er evenmin duidelijkheid. IS heeft overigens een lange geschiedenis van aanslagen tegen kerken in Egypte, Pakistan, de Filipijnen en Indonesië en heeft daarvoor geen Christchurch nodig.

Wel zeker is dat de inefficiëntie van of ronduit tegenwerking tussen de overheidsinstellingen in Sri Lanka de terroristen flink geholpen hebben en dat in een land waar tien jaar geleden de beruchte Tamil Tijgers zijn verslagen. President Sirisena verwoordde het wel vrij goed: "Zelfs ik begrijp dit niet".

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Meest gelezen