Videospeler inladen...

Miranda Ulens (ABVV) snoeihard voor regering: “Kiezersbedrog gepleegd en rekening doorgestuurd naar volgende regering”

In de aanloop naar de verkiezingen polsen we in ons sociaal-economisch programma "De markt" wat de sociale partners verwachten van de volgende regeringen, welke problemen de politiek met voorrang moeten aanpakken en wat absolute taboes zijn. Eerste in de reeks is Miranda Ulens, algemeen secretaris van de socialistische vakbond ABVV. Wat staat er voor haar op het spel op 26 mei? “Er staat vooral veel op het spel voor de mensen in het land”, zegt Ulens alvorens vlijmscherp uit te halen naar het beleid dat de federale regering de afgelopen jaren heeft gevoerd.

“We hebben de voorbije vier jaar moeten vaststellen dat er door de regeringsmaatregelen achteruitgang is geboekt: er is een groter armoederisico dan voorheen en mensen hebben het zwaarder op het werk”, zegt Ulens, die wil dat de politiek het na 26 mei over een andere boeg gooit.

Concreet wil ze de koopkracht voor de werkende mensen opvijzelen, hetgeen volgens Ulens de afgelopen regeerperiode moeilijk lukte omdat de regering de loononderhandelingen heeft gebetonneerd door nieuwe wetgeving. Ze vindt dat het minimumloon moet toenemen en dat de uitkeringen verhoogd moeten worden tot 10 procent boven de armoedegrens.

“Kiezersbedrog”

Net als de socialistische partij is de socialistische vakbond er niet over te spreken dat de regering de pensioenleeftijd op termijn heeft verhoogd, van 65 naar 67 jaar, zonder enige vorm van sociaal overleg. SP.A wil deze maatregel terugdraaien, maar is dat wel haalbaar? Volgens Ulens wel.

Ulens neemt het de regeringspartijen erg kwalijk dat ze plots op de proppen kwamen met de verhoging. “Geen enkele partij van deze regering had dit in haar kiesprogramma”, merkt Ulens op.

“Dus eigenlijk hebben ze kiezersbedrog gepleegd”, luidt de harde conclusie. “Ze hebben er vroom over gezwegen en zodra ze aan de macht waren, hebben ze de leeftijd verhoogd. Dit is geen manier van werken om een dossier dat zo belangrijk is voor  zovele mensen aan te pakken.”

Memorandum

Hoe wil Ulens dan de pensioenen betaalbaar houden, als ze niet aan de pensioenleeftijd wil raken? “Dat kan ook door de inkomsten van de sociale zekerheid te verhogen”, en dus niet door de werkgeversbijdrage te verlagen, zoals nu wel gebeurd is.

Welke suggesties doet ABVV zelf om de sociale zekerheid betaalbaar te houden? Miranda Ulens herinnert eraan dat de vakbond hiervoor een memorandum heeft opgesteld, met daarin een pakket van eisen. Daarin staan o.a. maatregelen om de koopkracht te verhogen, de btw te verlagen, werk meer werkbaar te maken en te investeren in de openbare diensten.

Begrotingsevenwicht

Over dan naar de begroting. De vakbondssecretaris noemt het “hallucinant” dat de ontslagnemende regering aan de macht is gekomen door te beloven dat de begroting in evenwicht zou worden gebracht en dat die regering nu de boeken neerlegt met een gat van zo’n 8 miljard euro in de begroting.

“Ze sturen eigenlijk de rekening door naar de volgende regering”, zegt Ulens. “Men kan oplossingen vinden door op een andere manier naar fiscaliteit te kijken en op een andere manier openbare middelen te gebruiken.”

Index

Tot slot reageert Ulens op wat N-VA-lijsttrekker Jan Jambon vorige week in “Terzake” zei over het loonoverleg. De ex-minister van Binnenlandse Zaken zei dat zijn partij de index niet wil afschaffen, maar wel de loonvorming wil hervormen en de onderhandelingen naar sectorniveau wil brengen

Daar wil Ulens niet van weten. “Als socialistische vakbond vinden wij dat er solidariteit moet zijn en er een kader moet zijn op interprofessioneel vlak, waardoor zwakke sectoren ook een loonsverhoging kunnen krijgen.

Meest gelezen